Monthly Archives فوریه 2021

مقایسه اینترنت در ایران و خارج از ایران

با پیشرفت علم و فناوری، روش های برقراری ارتباط و کسب علم نیز تغییر کرده است. در حال حاضر افراد زیادی هستند که برای کسب درآمد، کسب علم و حتی سرگرمی از اینترنت استفاده می کنند. با ظهور شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام نیز بر تعداد افرادی که از اینترنت برای کسب درآمد و سرگرمی استفاده می کنند افزوده شده است.

یکی از موارد مهمی که بر کیفیت اینترنت و در نهایت کیفیت این روابط آنلاین اثر می گذارد سرعت اینترنت است...

Read More