از اینرو هر چه میزان این رخنه ها بخش اعظم باشد کربن اکتیو مورد حیث فعال خیس و اثر گذار تر واقع می شود. استدلال مهمی که در طراحی این دستگاه تأثیرگذار است، زمان تماس آب اساسی گرانول کربن اکتیو و غلظت کلر آزاد یا این که بقیه آلوده و کثیف کننده ها می کربن فعال جاکوبی باشد. اسهال: مهم اعتنا به به کار گیری از آن به عنوان جاذب دستگاه گوارش در مصرف بیش از حد و مسمومیت ها، ممکن است بعضی افراد از همین ماده به جهت درمان اسهال استعمال کنند. به عامل پودر بودن کربن فعال، قابلیت و امکان پرکنندگی بیشتری برای منافذ دارد و حیاتی وارد شدن به باطن زخم، مواد سمی حاصل از گزش حشرات را از لایههای زیرین سطح پوست جذب میکند. بدلیل این که کربن فعال حاصل از نحوه فعال سازی مهم بخار دارای pH بالایی (حدود 10-8) می باشد در بعضی مواد آنرا اهمیت یک اسید رقیق تا pH مورد لحاظ شستشو میدهند. کربن فعال میلهای یا اکسترود یا این که مدادی به صورت استوانههایی میباشند که قطری در حدود 0.8 تا 130 میلیمتر دارند. همین مدل فعال سازی در رتبه حرارت 800 تا 1100 سکو سانتیگراد در حضور بخار آب صورت می گیرد. در واکنش های فوق کلر آزاد به رخ Cl2 و HOCL و OCL نشان داده شده است. یکی از کاربردهای عمده آن به کارگیری در رنگبری شربت گلوکز و ساکارز(قند) است. عمل جذب یک پدیده سطحی می باشد که طی آن ماده جذب شده از شیوه تکثیر به مرحله ماده جاذب منتقل شده و بوسیله پیوندهای واندروالسی به سطح کربن متصل می شود و کار تکثیر به واسطه گرادیان یا اختلاف غلظت بین تراز کربن و توده سیال انجام می گیرد. مواد حاوی کربن بسیارند مثلا موادی مانند زغال سنگ، چوب، لیگنیت، پوسته نارگیل، ترکیبات نفتی و غیره.ویژگیهای کربن فعال عمدتا بوسیله ماده نخستین ساحته شده از آن گزینش می شود. عدد دشواری را به رخ درصدی از، از دست دادن بر بر روی یک الک مختص پس از تکان دادن گرانولها زیر حالت خاص ابلاغ میکنند. حیاتی استعمال از طرز پیرولیز، کربن خالص تولید میشود؛ آن گاه همین کربن، فعال میگردد؛ درحالی که در نحوه شیمیایی این دو سطح هم زمان شکل میگیرد. در این تراز مهم توجه به دو مکانیزم بیشتر کربن را فعال نموده و ساختار منحصر به فرد به فرد کربن فعال را به‌وجود می آورند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت ماسک کربن فعال 3m گونه 9041v/9042 v.

ایندکسر