[ad_1]

چرخ فلک با کارتون

هر هفته کاریکاتوریست های سیاسی در سراسر کشور و طیف های سیاسی مهارت های جوهر رنگ خود را برای به دست آوردن آسیب پذیری ها ، الگوهای رفتاری ، ریا و دیگر سیلی های دنیای سیاست به کار می گیرند. ثمره این آثار صدها کاریکاتور است که خواننده های مختلف سیاسی را سرگرم و خشمگین می کند. در اینجا پیشنهادی برای بهترین محصول برداشت این هفته ارائه شده است که تازه از تونوسفر گرفته شده است. ویرایش شده توسط مت وورکر.

از کارکنان POLITICO

[ad_2]

منبع: https://outsidenews.ir

ایندکسر