جایگزینی تستوسترون می تواند ژنیکوماستی را در مردان مسن اهمیت مرحله تستوسترون زیر معالجه کند. در این صورت بهتر میتوانند علت همین عارضه را ریشهیابی کند. در اثر تحمع چربی در تن سطح استروژن در بدن ارتقاء مییابد که این علت سبب ساز به ژنیکوماستی میشود. به برهان افزایش نسبت استرادیول به تستوسترون در بعضی از پسران ساخت شده و سبب به ژنیکوماستی تا ۶۵ درصد موردها می شود. سفارش بنده همین است که قبل از مصرف داروها به شکل خودسر اصلی پزشک کارشناس غدد مشورت کنید تا نخست استدلال همین عارضه پیدا شود آنگاه برای درمان ژنیکوماستی اهمیت روشهای مختلف اقدام شود. در انتهای همین نوشته باید بدانید که در صورتی که علت ژنیکوماستی، فیزیولوژیک باشد(بلوغ و بدو تولد) هیچ درمانی نیاز نمیباشد و خودبه خود معالجه میشود، اما چنانچه علت آن پاتوفیزیولوژیک باشد (علل دیگر) بایستی به سراغ معالجه دارویی یا این که جراحی بروید. از طرفی برخی از پزشکان معتقدند که معالجه ژنیکوماستی حساس دارو صرفا هنگامی میسر می باشد که ابتدای این عارضه باشد و آنگاه از 12 ماه دیگر دارو درمانی موثر نیست و تنها راه و روش درمان آن جراحی است. در این موارد نیازی به معالجه نیست. علاوه بر معالجه های دارویی، شیوه های جراحی نیز به جهت معالجه ژنیکوماستی وجود دارند. چه داروهایی منجر ژنیکوماستی می شوند؟ ولی داروهایی که برای معالجه سرطان پستان تجویز می شوند از گزاره تاموکسیفن و مهارکننده های آروماتاز مانند آناستروزول در بخش اعظم موارد ممکن است برای مردانی که به ژنیکوماستی در گیر میباشند موثر باشد. یکی از از همین داروهایی که برای درمان ژنیکوماستی توصیه می شود کلومیفن است. از این پیشین FDA هیچ داروی موثری به جهت درمان ژنیکوماستی ارائه نداده است. در ادامه این نوشته راههایی به جهت معالجه ژنیکوماستی ارائه خواهد شد. در کار لیزرلیپولیز ژنیکوماستی بیهوشی عمومی انجام می گیرد و ارتفاع مدت کار بسته به شدت ژنیکوماستی 1.5 تا 3 ساعت است. در عمل لیزرلیپولیز ژنیکوماستی بیهوشی عمومی انجام می گیرد و طول مدت فعالیت بسته به شدت ژنیکوماستی ۱.۵ تا ۳ ساعت است. مراقبت های سپس از عمل شامل چه نکاتی است؟ در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد بخش اعظم در مورد ژنیکوماستی ساکشن لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

ایندکسر