به پیستون شکل پایین نگاه بهترین پیستون به جهت tu5 کنید. مثل شکل تحت همین مکانیزم در واقع کورس حرکت پیستون را تغییر می دهد. هرگاه پیستون از موقعیت حداکثر خروج از مرکز عبور کند، می بایست به‌دنبال رینگ عکس العمل به سمت درون پیستون حرکت کند. در دسته جابجایی متغیر وضعیت ورقه زاویه گیر به وسیله مکانیزم های دستی، در اختیار گرفتن اتوماتیک و یا از طرز سیستم جبران کننده تهیه در مورد پیستون می گردد. در شکل تحت یک پمپ پیستونی هیدرولیک شعاعی از دسته دبی متغیر نشان دیتا شده است. در صورت ذیل حالت پیستون در موتور خودرو را تماشا می نمایید ، پیستون ها دارای رنگ نارنجی نشان دیتا شده اند. زمانی که پیستون از حالت حداکثر خارج از مرکزی عبور می کند و کلیدی توجه به تابع بودن رینگ عکس العمل، به باطن سیلندر حرکت نموده و موجب کاهش حجم می شود. در حالی که پیستون ممکن هست به عارضه ها متعددی ذوب شده و اساسی سیلندر در گیر سایش و یا این که چسبندگی شود. پمپ 9 پیستون در باطن پوسته خود، یک سری پیستون دارد که طریقه قرارگیری آن ها به رخ موازی در کنار یک محور حساس می باشد که به رخ مستقیم اهمیت خروجی و ورودی رابطه دارند. در نهایت این جابجایی پیستون، سیال را به سمت مجرای خروجی شیر مرکزی جهت دهی می نماید. عطف این که خود این بلوکه استوانه ای بر بر روی میله ی ثابت که شامل دهانه های محل ورود و خروجی می باشد و این دهانه های ورود و خروج پمپ هم به وسیله یک تیغه جداساز غیر دوار از یکدیگر جدا می شوند. با توجه به این که بیرون از مرکزیت بین بلوکه پیستون و سطح بادامکی موجب تولید کورس حرکتی پیستون ها می گردد. و نکته اخیر اینکه ضخامت حلقه چقدر می باشد . برای صاف کردنش به اندازه هست یک مقدار از پیستون را داخل سیلندر قرار بدهیم لین لبههای حلقه را به جهت ما میزان میکند. مسافت سیلندر و پیستون را که همان لقی پیستون میگویند روغن مالامال مینماید که حرکت راحتتر پیستون را به یار دارد. ساختمان پمپ پیستونی شعاعی، شامل بلوک سیلندر به ملازم پیستون های مربوطه، حلقه عکس العمل و یک شیر در نصیب مرکزی روتور می باشد. در فضایی که پیستون ها از مرکز روتور مسافت می گیرند مکش به وجود می آید و سیال از شیوه مجرای ورودی به درون سیلندر ساماندهی می شود. در ناحیه ای که پیستون ها از مرکز روتور مسافت می گیرند، مکش حتمی به وجود می آید. همینطور حساس بررسی اشکال و محصول آن دریابیم که تا چه حد احتمال فساد آن وجود دارااست و به چه صورت می توان از همین خرابیها پیشگیری کرد. هر سازنده ای امر العمل هایی را ارائه می کند که اجرای منظم و اهمیت برنامه همین قواعد منجر ارتقاء ارتفاع عمر پمپ و همینطور راندمان بالای پمپ طی مدت سیکل کاری آن می شود. حجم جا به جایی یک پمپ پیستونی محوری را می اقتدار کلیدی دانستن ارتفاع کورس جا به جایی هر پیستون، قطر هر پیستون و تعداد پیستون ها تعیین کرد. طول شاتون در همین نوع پیستونها میانگین است. قدرت دوچندان متعددی ایجاد خواهد شد و همین اقتدار تقریبا 4 برابر اقتدار تولیدی بوسیله پیستون لاغر اهمیت شاتون کوتاه است . دیتاها حتمی دارای ارتباط با بازدهی پمپ ها توسط سازندگان ارائه می شود. محدوده ی بازدهی گونه های پمپ پیستونی هیدرولیک در جدول زیر آورده شده است. 2. دمای کاری را هنگامی که سیستم تحت بار هست در نصیب محل ورود مخزن و داخل مخزن به شکل هفتگی نظارت و مقایسه شود. میخواهیم ترازو گیری کنیم، که مسافت دهانه حلقه هنگامی که روی سیلندر سوار میشود، چه میزان میباشد به جهت همین عمل حلقه را روی سیلندر بدون پیستون جا میزنیم . این رینگها که شیاردار یا سوراخدار طراحی میشوند، از تکثیر روغن بر روی دیواره سیلندر و مصرف بیش از حد و غیرضروری آن خودداری میکنند. طراحی درست و متناسب همین بخش نسبت به سیلندر و گوشه و کنار احتراق در کیفیت اختلاط هوا و سوخت، احتراق و در عاقبت قدرت تولید شده توسط موتور اثر گذاری دارد. مسافت استاندارد استاندارد دهانه رینگ باطن سیلندر در میان ۱۵ صدم میلیمتر تا ۳۰ میلیمتر است. و همین میزان بین 0.03 میلیمتر تا 0.05 میلیمتر متر است .خب میبینیم که فیلر پنج صدم جا می‌رود ، اما فیلر 0.05 میلیمتر نباید جا برود. در گونه های جا به جایی متغیر در اثر تغییر‌و تحول کورس پیستون ها، جا به جایی جرم پمپ تغییر‌و تحول می کند. با تعبیه نمودن یک مکانیزم تغییر تحول دهنده زاویه ورقه پشت پیستون ها می قدرت حجم جا به جایی یک پمپ را تغییر و تحول داد. استعلام اهمیت عنوان تولید 12عدد پیستون رینگ و 6 عدد رایدر حلقه مرحله 2 کمپرسور هوای air pack و اساسی کد هزاره 5206752 در تاریخ شنبه، 24 اردیبهشت 1401 در وب سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت کمپانی در آن تا تاریخ 1401/02/27 در نظر گرفته شده است.

ایندکسر