پتاسیم هیدروکسید چیست؟

از واکنش هیدروکسید سدیم اساسی پتاسیم ناخالص به دست می آید و به زمان حل شدن در آب گرما زیادی ساخت می کند. اهمیت آزاد نمودن گرما در برابر آب واکنش نشان میدهند. آب های صنعتی و خانگی به طور گسترده ای به عنوان راهی برای تخلیه یا منبع مواد مغذی و آب به جهت رویش گیاه، در خاک به کار گیری می شوند. علاوه بر این، استعمال از کود های مایع به طور موثری مشکلات ناشی از تجزیه و پخت و پز را که در ذخیره سازی کود های خشک وجود دارد، از بین می برد. دارای اعتنا به خاصیت قلیایی هیدروکسید پتاسیم، یک از کاربردهای آن، به کارگیری جهت تنظیم pH خاک های اسیدی و آماده کردن حالت قابل قبولی جهت رویش و نمو گیاهان می باشد. پتاسیم هیدروکسید غالباً به عنوان افزودنی در غذاهای فرآوری شده تجاری و به عنوان یک ماده شستشو یا این که پوست شیمیایی برای میوه ها و سبزیجات هیدروکسید پتاسیم مرک یافت می شود. بدین ترتیب واجب است از کود های حاوی این ماده در نزدیکی ریشه گیاه استفاده گردد. کلیدی ارتقا غلظت این ترکیب، پراکندگی خاک رس افزایش می یابد که اکثر برای تمیز کردن صنعتی به کارگیری می شود. هیدروکسید پتاسیم در کیسه های 25 کیلوگرمی و اصلی % خلوص 99 مهیا تحویل به مشتریان می باشد. این شیوه شبیه ایجاد هیدروکسید سدیم است. در این طریق با جریان الکتریکی پتاسیم هیدروکسید به دو ماده پتاسیم و کلر تجزیه می شود. از دیگر به کار گیری های همین ماده در کشاورزی می اقتدار به به کار گیری از آن در علف کش ها و قارچ ها اشاره نمود. در علف کش ها و قارچ کش ها استفاده می شود. به کار گیری از آن در کود ها جهت تامین پتاسیم از کلیدی ویژه ای برخوردار می باشد. کود های مایع کارایی استفاده از عنصرها غذایی گیاهان را در خاک بی آلایش می کنند.

حتما بخوانید:
آزمایش ریک اسکات از نظر ویروس کرونا مثبت است