وی تشریح کرد: به طور مثال یک شرکت خودروسازی به جهت اینکه ماشین ایجاد نماید نیاز به قطعه داراست بدین ترتیب به قطعه ساز مراجعه می کند؛ قطعه ساز نیز برای اینکه قطعه ایجاد کند به ورق نیاز دارااست و می بایست به کمپانی فولادی مراجعه کند و کمپانی فولادی نیز برای ایجاد به سنگ آهن نیاز دارد در نتیجه به کمپانی سنگ اهن مراجعه می کند. چرا که از یک طرف، با افزایش قیمتهای مواد اول از پاراگراف سنگ اهن و قراضه وارداتی عطش صعود دارااست و از طرف دیگر اهمیت مقاومت خریداران نسبت به افزایش بیش از حد بها ها در طی یکماه آخر بدون چاره به کمتر ارزش شده اند. چکیده از متاع تولیدی در واحد نورد گرم جهت شستشوی مرحله ورق توسط اسید، به واحد اسید شوئی انتقال می یابد.در خطوط اسیدشوئی کلافها پس از باز شدن به وسیله قرقره های گشوده کننده وارد حوضچه های اسید از دسته اسید کلر یدر یک شده و در آنجا جهت اکسیدزدایی شسته می ورق 8 میل آهن شوند. همین ارتقاء بها تا حدودی به جهت ارز آوری شرکت ها صادر کننده محصولات فولادی خبر لطف تلقی می‌گردد که اساسی دقت به کاهش شدید صادرات نفتی، تاثیر به سزایی بر اقتصاد سرزمین خواهد داشت. همین مورد قضیه کلیدی در نظر گرفتن ضرایبی از قیمتهای جهانی فولاد بر بر روی قیمت شالوده محصولات عرضه شده در بورس کالا اعمال میگردد. در گالوانیزه خشک ، قطعات پس از انجام فرآیند اماده سازی در محلول کلرید امونیاکی بر روی قرار گرفته و پس از اغشته شدن در خشک کن و در ادامه باطن مذاب قرار می گیرند . از طرفی طبق آخری آمار رسیده از بازار فولاد چین، اینطور برآورد شده است که چین در هم اکنون رویش بها های فولاد در بازار جهانی است، به طوریکه عوامل بنیادی تاثیرگذار بر همین مراحل کمتر عرضه با کاهش حجم ایجاد و افزایش تمنا کلیدی بهبود پروسه ساخت و ساز در سال نو (۲۰۲۱) بوده است. ارتقاء یا این که کاهش قیمت جانی فولاد یکی از پارامترهای اثرگذار بر بازار فولاد داخلی کشورهاست که در این بینروند افزایش یا کاهش ارزش جهانی فولاد در کشورهای زمینه CIS و بعد از آن چین، اثر گذاری بسزایی در روند بازار داخلی کشور‌ایران دارد. دارای دقت به شیوع ویروس کرونا و روند متعادل بازدارندههای اعمالی برای دوری از شیوع عمده آن در اکثر اوقات کشورها، ارزش هر تن فولاد جهانی فرایند افزایشی داشته است. ویژگیهای ورق سیاه عبارتست از:در دمای اتاق رخ پذیری مطلوبی دارا‌هستند و در برابر زنگ زدن و حرارت مقاوم هست .

ایندکسر