خلل تنگی دریچه آئورت از موقعیت بی آلایش تا شدید در بین افراد متعدد دیده می شود. کادر روزنه کولر مشبک در عرض های ۳ تا ۵ سانتی قابل تولید می باشد دریچه خطی 15 درجه . هر نوع مشکل عملکردی همین دریچه ها می تواند منجر بسیار شدن بار بر کارایی قلب شود در صورتی که این اختلالات عملکردی کم یا حتی میانگین باشند قلب آن را تحمل می نماید ولی اگر به تدریج شدیدتر شود طی سال ها به قلب فشار آورده و در یک واژه سبب بیماری آن می شود. این فعالیت اکثر در غایت منجر به محدود شدن خونی که عضله قلب پمپاژ می نماید می شود و این موضوع می تواند منجر به پیدایش نشانه ها و مشکلاتی مانند ضعیف شدن قلب بیمار شود. تنگی روزنه آئورت یا به عبارتی aortic stenosis وقتی شکل می دهد که روزنه آئورت قلب انسان تنگ می شود. در این روند ی درمانی که اصلی اسم بالون والووپلاستی شناخته می شود، دکتر معالج یک کاتتر را به یار بالن بر روی شریان بدن در دست یا این که کشاله ران قرار می دهد و آن را به سمت دریچه آئورت حرکت می دهد. همین تنگ شدن دریچه آئورت مهم آرم ها و علائمی است که عموما وقتی خویش را نشان می دهند که اختلال بیمار شدید باشد. این فاکتورها می توانند دارای ربط اهمیت تنگی دریچه آئورت باشند پس ایده مهربانی هست که وزن خویش را در حد ایده آل نگه دارید و حواستان به مرحله کلسترول بدن و فشار خون باشد، به خصوص اگر نقص‌ تنگی دریچه آئورت دارید. همین تنگی دریچه از گشوده شدن آن به میزان تمام و کافی خودداری می نماید که در عاقبت جریان خون توسط آن مسدود یا این که محدود می شود. زمانیکه جریان خون از روزنه آئورت محدود یا این که مسدود می شود، قلب شما بایستی برای پمپاژ کردن خون به کل اعضای بدن عمده از حالت معمولی کار کند. در همین وضعیت خون به لطف از عضله قلب به روزنه دارای و بعد از آن تمام اعضای بدن انسان منتقل نمیشود. این حفظ ها به دو گونه مراقبت های در بیمارستان و محافظت های خانگی تقسیم می شود. آنتی بیوتیک ها، که از بازگشت مجدد تب روماتیسمی پیشگیری می کنند. برخی بیماران که اصلی خلل تنگی دریچه آئورت مواجه هستند گهگاه اوقات تا سال های متعددی هیچ علامت ها خاصی را تجربه نمی کنند. طریق های درمانی: درمان در بخش اعظم افراد بزرگسال در گیر به تنگی علامت دار دریچه آئورت عبارت است از قرار دادن دریچه تصنعی که کلیدی استعمال از جراحی انجام می شود. در اینجا اکثر به تحلیل وب سایت ابعاد دریچه خطی.

ایندکسر