هر دوی همین سبکها می توانند بر استقلال شخص در آینده، سالم اعصاب و عزت نفس نوباوه تأثیر منفی بگذارد. جذاب اینجاست که، سبکهای فرزند پروری بیش از حد خشن یا اقتدارگرا هم میتوانند تاثیرات منفی بسیاری داشته باشد. کودکان از طریق نگارگری قادر به رسم خطوط اتفاقی بر روی صفحه اساسی دیوار میشوند و از بازدید آنچه در ایجاد آن دخالت داشتهاند، لذت میبرند. در دنیایی که به شتاب در حال تغییر و تحول است، فرزند پروری می تواند موضوعی گذرا و متغییر باشد. در نهایت نیز به امداد شیوههای صحیح فرزند پروری نوپا باید برای استقلال تام فراهم باشد و توانایی پیگیری هر مسیری که تعیین می کند داشته باشد. در درمقابل انسانی که در زندگی خانوادگی همواره مورد احترام بوده و به فکر و حیث او اعتنا شده هست در سنین فراتر هم همواره انگیزهای برای بیان فکر و نظر خویش دارد و هیچ گاه احساس وابستگی به دیگران نمیکند. در همین بین هر چند ممکن میباشد والدین بخواهند فرزند خود را به سمت مسیر مشخصی سوق دهند. اما در همین در میان سبکی تحت تیتر “فرزند پروری خیلی ضعیف” نیز وجود دارد. بدین ترتیب هر تعدادی شیوههای مختلف فرزند پروری میتواند شخصیت آنها را پایین اثر گذاری قرار دهد. یک عدد از سبکهای “مراقبت بیش از حد” به نام “فرزندپروری هلیکوپتری” شناخته میشود، که در آن کودکان بیش از حد ذیل ارزیابی قرار می گیرند. سب دیگری به اسم “فرزندپروری به نحوه ماشین برف روبی” نیز یک عدد دیگر از روشهای فرزندپروری ناسالم است. روشهای فرزندپروری ناسالم چیست؟ طبیعتا همه روشهای فرزندپروری به نفع بچه نیستند. در مرحله اولیه باب سخن را اهمیت کودک خود شروع کنید و اذن بدهید کودکتان سخن نماید و در ادامه به او گوش دهید. در همین جا بحثی مطرح می گردد ذیل تیتر “مراقبت بیش از حد” که می تواند کودکان را در سنین بزرگسالی ناتوان و عاجز نماید و آن ها را از توان رویا رویی اهمیت کمبودهای شدید محروم سازد. اما حقیقت این می باشد که وظیفه والدین این هست که به تیتر رابطی باشند که طفل بتواند به یاری آن اهمیت عالم ارتباط برقرار کند. پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که استعداد خلاقیت اهمیت شدت و ضعف در کلیه افراد وجود دارد و می توان آن را تدریس و رشد داد بسیاری از پژوهشگران معتقدند که بخش چپ مغز مسئول فعالیتهای ذهنیای میباشد که در ناحیه تفکر همگرا است. مقیاس پرخاشگری کودکان بوسیله واحدی و همکاران ساخته شده است و اهمیت 43 سوال بوده و هدف آن سنجش مقدار پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی از بعد ها متعدد (پرخاشگری کلامی- تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگری رابطه­ای و خشم تکانشی) نقش کودکی جواد جوادی می­باشد. در رده سنی «کودک» ۴ تا ۱۲ سال کتابهای «زندگی امام رضا (ع)» اثر سید مهدی مهاجرانی از انشارات کتابک و «مجموعه ۱۴ معصوم: امام زمانه (ع)» اثر زهرا عبدی از انتشارات جمکران معرفی شده است.

ایندکسر