مهمترین دروغ به ماینینگ

ماینینگ علاوه بر تأیید تراکنشها سبب می‌شود که واحدهای بیت کوین بهشکلی منحصربهفرد و مطابق برنامهای ازپیشتعیینشده تولید شوند. اصلی اعتنا به هاوینگ و نصفشدن نرخ تولید بیت کوینهای تازه پس از هر چهار سال، پیشبینی میشود که استخراج کل واحدهای بیت کوین تا سال ۲۱۴۰ ارتفاع بکشد. تابع هش، تابع یک طرفه است که به جهت هر محل ورود حساس هر اندازهای، یک میزان مخصوص به شخص اهمیت طول اثبات خروجی میدهد. استخر ماینینگ از قوانین یگانه خویش پیروی مینماید و فرآیند استخراج را به کل اعضا دیکته میکند. استخر استخراج فضایی ابری می باشد که در آن دارندگان سختافزارهای مختلف، توان محاسباتی خویش را به اشتراک میگذارند و در یک سعی دستهجمعی به جهت استخراج ارز آیتم لحاظ کار میکنند. از نظر فنی، نتورک بیت کوین و مراحل ماینینگ فراوان پیچیده می باشد و آنچه گفته شد، فقط خلاصهای سادهشده به جهت فهم ابتدایی بود. مثل هر کار صنعتی دیگری، در عمل استخراج بیت کوین نیز نیاز هست حالت و تجهیزات ضروری فراهم شود. چرا که مدام همین امکان وجود دارااست که سعی و فعالیت اعضا در استخراج بلاک اثرگذار نباشد یا محاسبات به موقع ارسال نشوند. در روز ها و ماههای اولیه آغاز به کار بیت کوین، استخراج آن اساسی CPU یا همان پردازندههای بی آلایش انجام میشد؛ بهطوری که در سالهای ۲۰۱۰ و اوایل ۲۰۱۱، در صورتی که کامپیوتر فردی خود را به استخراج بیت کوین اختصاص میدادید، احتمالا میتوانستید روزمره بیش از پنجاه واحد بیت کوین استخراج کنید. در دوران بهروزرسانی همین مقاله (اواسط ۲۰۲۲)، بیش از ۱۹ میلیون واحد بیت کوین استخراج شده است. چرا که در این مدل استخراج ماینرها به اقتدار و منابع بالا احتیاج دارند و در درمقابل احتمال دستیابی به بلاک تازه مضاعف ناچیز است. هر چهار سال یکبار (هر ۲۰۰,۰۰۰ بلاک) طی رویدادی به نام «هاوینگ» (Halving)، سرعت تولید بیت کوینهای تازه به صورت ماینینگ جرم است؟ ناگهانی نصف میشود. با یاری این فرایند، درصورتیکه فردی بخواهد به کانال حمله کند، مجبور است اقتدار پردازشی عمده از سایر ماینرهای بیت کوین داشته باشد. در صورتی که مایل هستید اکثر درباره ماینینگ مطالعه کنید، نوشته «فرایند استخراج بیت کوین به چه صورت است؟ چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد ماینینگ خانگی چیست لطفا از ورقه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
دیزل ژنراتور فروش دیزل ژنراتور قیمت دیزل ژنراتور قطعات دیزل لوازم یدکی دیزل ژنراتور