مقاوم سازی ساختمان با انواع روش ها

حساس توجه به پرهزینه بودن سیستمهای بادبند واگرا(EBF) و مشکلات موجود در اجرا و تأمین جزئیات تیر پیوند، همین طریق فراوان متداول نبوده ازاینرو اکثر از سیستمهای بادبند همگرا به جهت بهسازی لرزهای ساختمانهای بتنی و فولادی استعمال میشود. مقاومسازی سقف بتنی اهمیت استفاده از ورقههای فولادی: به جهت افزایش سختی، مقاومت و یکپارچگی کفها و سقفهای بتنی در ساختمان میتوان از صفحات یا ورقههای فولادی جهت مقاومسازی ساختمان استعمال کرد. در همین روش مقاومسازی ساختمان به جهت ارتقاء گنجایش برشی از تسمههای فولادی به کارگیری میشود. دیوار برشی: به جهت تغییر دشواری سازه بتنی یا فولادی می توان دیوار برشی را به آن لینک زد. در کشورهای ز‌لزله خیز تدابیر ویژه ای جهت به حداقل رساندن میزان صدمات و خسارات اندیشیده می شود که مقاوم سازی ساختمان یکی از از آن هاست. در حقیقت به تیتر یک عدد از نحوه های بهسازی لرزه ای بنا شناخته می شود که تاثیرات چشم گیری بر افزایش مقاومت سازه ها داشته و به روش های مختلف و گوناگونی قابل اجرا می باشد. یک عدد از طرز های کارا در مقاوم سازی استعمال از دمپر یا میراگرها می باشد که انرژی لرزه ای وارده بر ساختمان را اتلاف می کند. کابلهای پس تنیده: ازآنجاییکه فعالیت گیرایی باعث ارتقاء گنجایش باربری کاربر فعالشده و سازهی فعلی را تقویت می کند به این ترتیب می توان از همین طریق کلاسیک مقاومسازی ساختمان به جهت پیشتنیده نمودن سازههای بتنی آرمه استعمال کرد. انتقال نامناسب بار سبب تغییر‌و تحول صورت بنا و پیدایش پدیده پمپاژ خاک پایین دال و همچنین از بین رفتن تکیهگاه پایین دال و شکستن آن خواهد شد. ساختمان را می اقتدار به وسیله ی افزودن پشت بند در یک یا این که دو طرف آن در برابر نیرو های لرزه ای افقی استوار کرده و به وسیله ی همین طرز تقویت و مقاوم سازی از انتقال نیرو ها به فونداسیون اطمینان حاصل کرد. قابلیت و امکان درز در انتقال برش از یکطرف به طرف دیگر برای کارایی دال هم دوچندان مقاوم سازی فولادی حائز کلیدی است. از این طریق در حالا حاضر برای تقویت ستون هایی که ضعف خمشی نداشته باشند مثل شالوده پل ها به شکل وسیعی استعمال می شود. در این سطح مختصات رفتاری سازه پس از تقویت آیتم تحلیل و نظارت قرار می گیرد تا موقعیت تازه بنا برای مقایسه معین شود. این تسمههای فولادی در محل اتصال تیر به ستون(برش حداکثر) و در فواصل منظم کارگزاشتن میگردند و یا مهم سفت کردن بست فولادی پس کشیده میشوند. درصورتیکه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه نحوه مقاوم سازی خانه های قدیمی لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
کربن فعال تصفیه آب