به طور کلی، در اتریوم مواردی به اسم سافت فورک و هارد فورک وجود دارد: سافت فورک ها می توانند تغییرات جزئی باشند که حیاتی پروژه گذشته سازگار هستند. به جهت مثال، یک عدد از کارهایی که ریمیکس توانایی انجام آن را ندارد، طراحی فرانت اند (Front-End) نرمافزارهاست. پس از کارگزاشتن Node.js ، صرفا کاری که می بایست انجام بدهید کارگزاری ترافل و شروع کدنویسی قرارداد هوشمند خود بوسیله آن است. اتریوم به جهت تبدیل شدن به پلتفرمی برای اجرای قرارداد هوشمند و اپلیکیشن غیرمتمرکز و تمرکززدایی از همه فرآیندهای موجود، احتیاج به یک زبان تورینگ تمام داشت. البته تحقیقات نشان میدهند که بیش از ۹۰ % قراردادهای هوشمند اتریوم به وسیله لهجه سالیدیتی متن شدهاند؛ بنابراین برای کدنویسی و اجرای یک قرارداد هوشمند در اتریوم، نیاز خواهید داشت که به این زبان مسلط باشید. مطابق همین تعریف، گویش برنامه نویسی بیت کوین تورینگ تام نیست؛ چرا که ماهیت آن به گونهای هست که صرفا و فقط به انجام یک عمل (اجرای تراکنش های بیت کوین) پرداخته و قابلیت و امکان انجام فعالیت دیگری را ندارد. به جهت همین محبوبیت روزافزون و همینطور در راستای توضیح خوب تر و عملیتر مضمون‌ defi ، هر یک از این دو مدل را به شکل جداگانه باز‌نگری خوا‌هیم کرد و نمونههایی از پروژههای چیره در هر دو راستا را ارائه خوا هیم داد. در کنار این، مباحث متفاوتی نظیر خودرو مجازی اتریوم، قراردادهای هوشمند، پروژه اتریوم 2، طریق خرید کردن اتریوم و آینده اتریوم در همین نوشته مورد دعوا و خرید ماینر اتریوم ترب بررسی قرار میگیرند. گویش برنامه نویسی بیت کوین نیز به گونهای می باشد که همین ویژگیها را به طور تام در اختیار آن میگذارد و نگهداری و انتقال بیت کوین ها را به بهترین نحو ممکن انجام میدهد. قوانینی که در مورد این وضعیت تصمیم گیری می کنند قراردادهای هوشمند نامیده می شوند. به جهت دستیابی به این هدف، بیت کوین به ویژگیهای امنیتی بخش اعظمی احتیاج داشت تا از داراییهای اشخاص در در مقابل هکها و حملات اینترنتی محافظت کند و اطمینان خاطر مردمان را از امنیت بیت کوین هایشان آماده نماید.

ایندکسر