مدرن برای تأیید اضطراری از FDA برای واکسن ویروس کرونا



Moderna گفت که روز دوشنبه برای تأیید اضطراری FDA برای واکسن ویروس کرونا درخواست می کند و به عنوان دومین سازنده این کار شناخته می شود. وی همچنین برای تأیید مشروط از آژانس دارویی اروپا اقدام خواهد کرد.

این شرکت اعلام کرد ، نتایج نهایی آزمایش Moderna در مرحله نهایی واکسن با 30،000 نفر نشان می دهد که این شات 94.1٪ موثر است.


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>