[ad_1]

Moderna گفت که روز دوشنبه برای تأیید اضطراری FDA برای واکسن ویروس کرونا درخواست می کند و به عنوان دومین سازنده این کار شناخته می شود. وی همچنین برای تأیید مشروط از آژانس دارویی اروپا اقدام خواهد کرد.

این شرکت اعلام کرد ، نتایج نهایی آزمایش Moderna در مرحله نهایی واکسن با 30،000 نفر نشان می دهد که این شات 94.1٪ موثر است.

[ad_2]

منبع: https://outsidenews.ir