به جهت خرید یک شیر فشارشکن کلیدی میزان مرغوب بودن بالا ، اصلی جهان ایمن تماس حاصل نمائید . تصویر بالا کارایی فنر را در نگه داشتن دیسک بر روی سیت (Seat) نشان می دهد که اساسی حالت های گشوده یا این که بسته است. ضروری به ذکر است مانومتر یا به عبارتی فشار سنج هیدرولیک وسیلهای مکمل به جهت تهیه و تنظیم فشار می باشد که فشار سیال عبوری از آن را ناچیز می نماید و برای اثبات نگه داشتن فشار در خروجی شیر به کار گیری می شود و در سرانجام فشار خروجی سیال از فشار محل ورود آن کمتر می باشد. همین شیرها یک پیچ مخصوصی جهت تهیه فشار هستند که به وسیله آن فشار خروجی شیر تهیه و تنظیم می‌گردد شیوه کارایی شیر فشار شکن بر پایه کنش و واکنش دو نیروی ضد‌و‌نقیض مجاور یکدیگر می باشند. می قدرت به راحتی اهمیت داشتن میزان گذر سیال عبوری و همچنین فشار محل ورود و خروجی شیر به وسیله جدول های موجود انتخاب، و جور شیرها انتخاب شود. این مدل از شیر ها که به کاهش فشار حساس بوده و به طور مستقیم شیر را به عمل می اندازند و شیر اصلی بوسیله فشار پایلوت کنترل و به فعالیت می افتد. همین دسته از شیر ها یک کلید اساسی به جهت کاهش فشار دارند که به طور مستقیم شیر را به عمل می اندازند همین شیر ظواهر معمولی و کوچکی داشته و همینطور وزن کمی را دارد و به جهت در دست گرفتن جریان های کم زیاد عالی می باشد کاربرد همین شیر ها در صنایع غذایی، تجهیزات لباسشویی، سیستم استرلیزه کردن بخار، به کار گیری می شود. همین گونه یک پیستون بوده که در قسمت عملیاتی شیر اصلی کارگزاشتن می گردد و به طور گسترده در خطوط بخار به عمل رفته و کنترل بالایی در کمتر فشار یا این که کمتر را داراست نین مقاومت فوقالعادهای از مقادیر قلیل تا مقادیر متعددی جریان را داشته و شیر اهمیت توسط پیستون کنترل می گردد و کاربرد آن در: ساختمان سازی، تجهیزات تهویه مطبوع، امکانات سایت، آبیاری، می باشد. حداکثر نیروی مورد نیاز بوسیله سیلندر تابعی از حداکثر فشار سیستم و مرحله بازه پیستون و میله پیستون بوده لذا جهت در دست گرفتن دقیق نیروی تولید شده در سیلندرها، بستگی به در دست گرفتن دقیق سطح فشار سیستم دارد. همین مدل از شیر ها به علت داشتن قطعات جانبی نظیر عملگر در دست گرفتن افت فشار متعددی را ایجاد میکند و فشار جریان سیال عبوری از شیر به وسیله سنسور اهمیت می شود و به کنترل ارسال می شود و کاربرد شیر در صنعت های کشاورزی، خودروسازی، غذایی، چوب، فشار شکن هیدرولیک کاربرد دارد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها عمده در آیتم فشار شکن هیدرولیک برقی لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

ایندکسر