زمانی که پسران به بلوغ می رسند و تغییر‌و تحول قابل توجهی در فعالیت هورمونی در تن تماشا می شود، ممکن می باشد ژنیکوماستی ظاهر عمل ژنیکوماستی در خرم اباد شود. درصورتیکه مقدار تستوسترون یک انسان در مقایسه اساسی استروژن به ویژه تحت باشد ، یا این که در صورتی که عمل مازاد استروژن نسبت به تستوسترون وجود داشته باشد ، ممکن میباشد پستان های بزرگتر در مردان ظاهر شود. نکته مهم؛ در صورتی که جمع سفت بیرون از مرکز پستان جدیدا به وجود آمده، نیاز به بیوپسی قبل از مبادرت به جراحی دارد مردها هم گاها سرطان پستان میگیرند! در این کار جراحی بافت چربی و غدد سینه بیرون می‌شود و در بعضا مورد ها شدید بافت مازاد پوست هم برداشته می گردد که در غایت سینه بیمار صاف و تخت خواهد شد. در موردها شدید ژنیکوماستی، وزن بیش از حد بافت چربی از سینه ها است که سبب ساز می شود سینه ها حالتی افتاده و تیره پیدا کند. بافت مازاد چربی در قسمت سینه بعضا مردان؛ سینه را از حد معمول بزرگتر میکند. نتیجه های حاصل از همین کار دائمی میباشند و چربی اضافه، بافت غدهای بیش تر و پوست طولانی تر به جهت مدام از فی مابین خواهند رفت. تندرست جسمی داشته و بیماری خاصی ندارند که نتایج حاصل از جراحی را به تعویق بیندازد. ایشان یک عدد از با تجربه ترین و بهترین جراحان این راستا هستند که سال هاست اهمیت ترفند منحصربه‌فرد به فرد خویش به جراحی ژنیکوماستی می پردازند. حیاتی نوشیدن 8 تا 10 جام آب در روز ، بدن خویش را هیدراته نگه دارید. ولی همین تورم، در طی دو تا سه هفته پس از میلاد از بین می رود. این داروها سبب ارتقا احتمال خونریزی می شوند. همین موقعیت ممکن هست به ادله تغییرات هورمونی یا مصرف برخی داروها شکل دهد. داروها و مواد دیگر (به جدول مراجعه کنید). از مصرف الکل ، نیکوتین و کافئین جلوگیری کنید ؛ چون این مواد به شدت روند بهبود را نماید می نمایند. به مدت 48 ساعت و تا هنگامی که از داروهای مسکن استفاده می کنید ، از مصرف الکل خودداری نمایید. از مصرف داروهای حاوی آسپرین یا ایبوپروفن ( ادویل ، موترین ، ایبوپروفن و داروهای دیگر ) به مدت 2 هفته قبل و آن‌گاه از جراحی ، خودداری کنید. 1 تا 2 هفته آن گاه از جراحی ، ورزش نمودن بلامانع است.

ایندکسر