سدیم هیدروکسید از متاع جامد بلوری و به رنگ سفید است. اغلب سود سوزآور اهمیت غلظت 32% یا این که 50% در مخزن سود حفظ می شود، این عنصر به طور گسترده ای منتشر می شود. تماس همین ترکیب خورنده ممکن هست سبب سوختگی سکو 2 یا این که 3 گردد و همچنین تماس کوتاه آن کلیدی دیده می تواند بسیار خطرناک و سدیم هیدروکسید قیمت دردناک باشد. 5- به برهان خاصیت خورندگی بالا، از آن ها به تیتر عامل ها اکسید کننده یا این که کاهنده بهره می برند. یکی دیگر از مواردی که سدیم هیدروکسید به تیتر مواد شیمیایی صنعتی گزینه استعمال قرار می گیرد برای به کارگیری از خواص پاک کنندگی آن است. این مخلوط در صنعت به رخ محلول 50% با به کار گیری از فرایند الکترولیتی کلروآلکالی ساخت می شود. این ادغام به رخ سنتزی و مصنوعی موجود می باشد و به طور طبیعی یافت نمی شود. 3- می توان از همین ماده به عنوان بازدانده خوردگی در صنعت های شیمیایی بهره برد. یون های سدیم به صورت هیدراته(آبدار) جهت ایجاد این ماده در قطب کاتد(جایی که هیدروژن تخلیه می شود)، از غشا عبور می کنند. در شرایط خالص به صورت دانه های سپید رنگ هست و همچنین به صورت محلول آبی بدون بو و رنگ موجود است. به جهت ایجاد نوع جامد آن نیز محلول آن را تبخیر می کنند و متاع به رخ جامد را تهیه و تنظیم می کنند. سود سوزآور سیانید را از کمپلکس های Cu-CN- برای شستشوی طلا آزاد می کند. پیل های سوختی مثل باتری ها برای ساخت تمیز و کارآمد الکتریسیته به جهت طیف وسیعی از برنامه ها از جمله حمل و نقل فعالیت می کنند. از NaOH برای شست و شو از جریان های نور مانند نفتا و غیره استفاده می شود. هیدروکسید سدیم ترکیبی بی مانند و غیر معدنی میباشد که به عنوان یک شالوده فلزی به جهت اشکال متعدد مواد شیمیایی، به ویژه در صنایع ورقه و پارچه، مواد غذایی، صابون ها، مواد شوینده و پاک کننده ها ساخته و فرمول شیمیایی آن Naoh می باشد که یک قلیایی از یک یون هیدروکسیل به یک هیدروکسید سدیم یون سولیک تبدیل شده است. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه سدیم هیدروکسید 1 نرمال لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر