سرطان غده تیروئید – Thyroid Cancer

در اسكن تيروئيد، براى اندازه گيرى مقدار تشعشع دوربين علیه گردن قرار داده مى شود. Stage IV: تومور در هر میزان ای، به خارج از تیروئید و گردن و احتمال دارد غدد لنفاوی یا این که به بخش های دورتر مثل ریه و استخوان توسعه سرطان تیروئید درمان یافته است. سرطان پاپیلاری رویش آرام ای دارااست و در آغاز به غدد لنفاوی گردن تکثیر می یابد. البته میزان مرگ و میر در سطح یا این که استیج ( Stage ) چهار بیماری افزایش قابل توجهی می یابد، به ویژه وقتی که سرطان پاپیلاری متاستاز بدور دست دیتا باشد. ارتقا سطح کلسی تونین در خون می تواند نشان دهنده سرطان مدولاری تیروئید در مرحله خیلی زود باشد. همچنين، زیرا “كلسيتونين” بر سطح كلسيم خون اثر گذار است، مقدار آن اندازه گیری می شود. چون “گره” هاى غده تيروئيد بسيار كوچك مى باشند، از سونوگرافى براى هدايت دقيق سوزن نمونه بردارى استفاده مى شود، همچنين، در صورتی سرطان به غدد لنفاوى همسایه هم سرايت نموده باشد، اين گسترش اساسی سونوگرافى قابل شناسايى مى باشد. چنانچه براي درمان ندول تيروئيد به عمل جراحي نياز باشد، بيمار به يک جراح کلیدی تجربه معرفي ميگردد. به ندرت غده سرطانی می تواند اساسی تحریک اعصاب مربوط به حنجره منجر گرفتگی صدا شود. گهگاه اوقات برای قلیل نمودن نشانه ها مربوط به قلیل کاری تیروئید، دکتر معالج برای شما به مدت کوتاه T3 تجویز می کند. سرطان تیروئید شایعترین سرطان مربوط به سیستم غدد داخل ریز است. بعضی از سندرمهای ژنتیکی ارثی: سندرم های ژنتیکی که خطر ابتلا به سرطان تیروئید را ارتقاء می دهد شامل سرطان مدولاری تیروئید خانوادگی ، نئوپلازی گوناگون غدد درون کوچک ، سندرم کوودن و پولیپوزوم آدنوماتوز خانوادگی است. پس از جراحی، در مناطقی که برداشت ید ارتقا داراست نشانه سرطان تیروئید می باشد و مقادیر بیشتری از ید رادیواکتیو بایستی برای درمان مورد به کار گیری قرار گیرد. بیشتر اشخاص مبتلا به سرطان غده تیروئید زیر فعالیت جراحی برداشتن تیروئید قرار می گیرند. برداشتن تام تیروئید. در اکثر اوقات موارد، پزشکان توصیه می کنند که تمام غده تیروئید برداشته شود. ید درمانی اکثر زمان ها پس از تیروئیدکتومی به جهت از در میان بردن بافت سالم تیروئید و همچنین نواحی میکروسکوپی سرطان تیروئید که در حین عمل جراحی از فی مابین نرفت ، استعمال می شود. سلولهای غیر طبیعی می توانند به بافت همسایه حمله نمایند و می توانند در سایر نقاط تن گسترش یابند. چنانچه جور سرطان تيرویيد از نوعى باشد كه يون يد راديواكتيو را جذب ننمايد، اين طرز براى تشخيص توسعه احتمالى سرطان به ساير نقاط كاربرد دارد. پس از درمان اساسی جراحى و بیرون سازى غده تيروئيد، براى تشخيص و بررسى احتمال توسعه و گسترش سرطان به ساير نقاط، اسكن تمام بدن اساسی يد راديواكتيو، سودمند می باشد (خصوصاً در صورتی که غده تيروئيد كامل برداشته شده باشد و در نتيجه يد بيشترى به وسیله باقيمانده هاى احتمالى سلول هاى تيروئيدى در سراسر تن جذب خواهد شد). حتی می تواند کلیدی فشار به شیوه تنفسی سبب تنگی نفس شود. ازآنجایی که برخی موردها دیگر نیز سبب ساز تغییر تحول در صورت و میزان تیروئید می شود ، گاهی چک کردن های بیشتری از قبیل آزمایش خون جهت بررسی کارایی تیروئید و سونوگرافی جهت تحلیل ساختار این غده ضروری است. تست های آزمایشگاهی جهت تشخیص، بررسی عملکرد تیروئید و تعیین نوع سرطان تیروئید به دکتر معالج امداد می نماید. BRAF می تواند جهت بررسی عود مجدد سرطان پاپیلاری تیروئید نیز به فعالیت رود. بخش اعظمی از این بیماران دارای موتاسیون در ژن BRAF هستند. پزشکان مطمئن نمی باشند که چه عواملی سبب پیدایش بخش اعظم مورد ها سرطان تیروئید می شود ، بنابراین هیچ راهی به جهت دوری از سرطان تیروئید در کسانی که به طور متوسط خطر ابتلا به این بیماری را دارند وجود ندارد. مواجهه دارای دز بالای اشعه: دریافت اشعه ایکس در اقدامات درمانی روتین، ریسک همین سرطان را ارتقا نمی دهد. همین موتاسیون ژنتیکی سبب ساز ارتقا احتمال عود و رجوع و برگشت سرطان تیروئید می شود. سابقه خانوادگی شما ممکن می باشد دکتر معالج را بر آن داشته باشد تا آزمایش ژنتیک را به جهت یافتن ژن هایی که خطر ابتلا به سرطان را ارتقاء می دهند سرطان تیروئید سبب مرگ میشود ، پیشنهاد کند. در ارتفاع جراحی ممکن میباشد به غدد پاراتیروئید زخم رسیده و در سرانجام مقدار کلسیم تن کمتر پیدا کند. کسانی که جراحی می شوند به هورمون درمانی جهت جایگزینی هورمون های تیروئید نیاز دارند. نشانه بالینی اساسی سرطان تیروئید یک عده (گره) در تیروئید میباشد و عمده سرطان های تیروئیدی هیچ علامتی ندارند. وقتی که هورمون محرکه تیروئید (TSH) به میزان به اندازه بالا رفت، با ید یک نسخه برداری از کل تن شما گرفته می شود تا معلوم شود که آیا هنوز سلولهای تیروئیدی که نیاز به تخریب داشته باشد در تن شما باقی ما‌نده هست یا خیر و این عمل اساسی میزان مقداری از ید رادیواکتیو انجام می شود. ید رادیواکتیو نظیر یک فشنگ جادویی کل سلولهای سرطانی جامانده از جراحی را می کشد و به بقیه بافت ها به طور ناچیز جراحت رسانده یا این که اصلا زخم نمی رساند.

حتما بخوانید:
باربری بلوار تعاون - اتوبار بلوار تعاون - 20% تخفیف - 44440426