ساخت دستگاه نیتروژن ساز

برعکس، کمتر جریان نیتروژن منجر ارتقا خلوص می شود. اهمیت دستگاه های نیتروژن ساز موجود در نرخ جریان از 10 لیتر در دقیقه، برای ELSD و طیف سنج های جرمی فشرده، تا ژنراتورهای آزمایشگاهی i-Flow N2 ما که بیش از 3000 لیتر در دقیقه خلوص بالا (95٪ تا 99.9995) ساخت می کنند. دو برج مهم غربال مولکولی کربن (CMS) مالامال شده است. این دستگاه از دو برج تشکیل شده میباشد که باطن آن از مواد جاذبی به اسم کربن مولکولاریسو (CMS) پر شده است. 4- برای ساخت نیتروژن حیاتی خلوص بالا به هیچ وجه نباید روغن و حتی بخارات روغن به نیتروژن ساز برسد زیرا مواد CMS مضاعف فعال می باشند و به جای جذب اکسیژن، روغن و رطوبت را جذب می کند. کربن مولکولارسیو در فشارهای خاصی، اکسیژن و بخار آب موجود در هوا را جذب می کند و نیتروژن را از خویش عبور می دهد و بدین طریق روند جزء‌جزء‌کردن نیتروژن از اکسیژن انجام می پذیرد و نیتروژن حساس خلوص بالا بدست می آید. اکسیژن و سایر گازهای کم یاب ترجیحاً به وسیله CMS جذب می شوند و به نیتروژن اذن عبور می دهند. هوای فشرده از پیش تصفیه شده وارد زیر برج آنلاین می شود و از نحوه CMS دنبال می شود. پس از یک دوران از پیش انتخاب شده، برج آنلاین به طور اتومات به موقعیت احیا کننده تغییر و تحول می کند و آلاینده ها را از CMS بیرون می کند. این اجازه می دهد تا مولکول های کوچک نظیر اکسیژن شکافت کنند و از مولکول های نیتروژن جدا شوند، زیرا مولکول های نیتروژن برای ورود به CMS فراوان پهناور هستند. مولکول های بزرگتر نیتروژن CMS را دور زده و به تیتر گاز جنس ظاهر می شوند. این اجازه می دهد تا مولکول های ریز مانند اکسیژن به منافذ رخنه کنند و از مولکول های نیتروژن که برای ورود به CMS دوچندان بزرگ میباشند قطع شوند. دستگاه های نیتروژن سازبا خلوص بالا که از ابزارهای تحلیلی پشتیبانی می کنند. هم اکنون جور نیتروژن ساز از ستون اول که رو به روی عدد گنجایش است، فروش دستگاه نیتروژن ساز صنعتی معین می شود. از سوی دیگر، درصورتیکه مصرف شما بیش از گنجایش سیستم خریداری شود، سبب ساز به مشکلات خط ساخت و کمتر شتاب می شود. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها اکثر در مورد دستگاه نیتروژن مایع ساز لطفا به بازدید از وب سایت ما.

حتما بخوانید:
چرا همه مرده اند در مورد داروهای گیاهی اشتباه می کنند و چرا باید این گزارش را بخوانید