در نتیجه سپس از جراحی هم دوره نقاهت لیپوماتیک کمتر از لیپوساکشن می باشد. زمان نقاهت عمل لیپوساکشن به نسبت سایر جراحی های زیبایی کوتاه است. لخته چربی یا این که لخته خون که ممکن هست وارد ریه شود(امبولی ریوی) و دوچندان خطر آفرین است. آیا لیپوساکشن اساسی وجود برداشتن چربی ها، منجر به کاهش وزن می شود؟ شیوه های زیادی وجود داراست که میتوان اساسی استفاده از آن ها فرم دلخواه بدنی ایجاد کرد. در سطح اولیه ترک یا برش های ریز و میلیمتری در ناهمواری های طبیعی رخ و یا خط رویش مو تولید شده و کانولا به باطن بافت های چربی فرستاده می شود. لیپوماتیک به عامل این‌که لرزش و ارتعاش تولید می نماید سبب افتادگی و آویزان شدن پوست بعد از تخلیه چربی نمی شود. روشی که به مراتب قلیل تعرضآمیز خیس می باشد و لوله ای کوچک از طرز برش ریزی وارد و انرژی لیزر و حرارت به چربی های تحت پوست ساطع می شود. در اواخـر دههی 1990، اولتراسوند برای كمك به از بین بردن چربی به وسیلهی مایع كردن چربی دارای انرژی آن آیتم استفاده قرار گرفت. به طور كل فواید 30 سال ترقی تكنولوژی لیپوساكشن به از بین بردن سلولهای چربی اکثر ملازم دارای خونریزی كمتر، ناخوشی كمتر و ریسك كمتر دلایل همپا است. بها کار لیپوساکشن دارای اعتنا به فاکتورهای مشخص چیزی فی مابین 15 تا 40 میلیون تومان تخمین زده می شود. مصرف دخانیات سپس از عمل لیپوساکشن ممنوع است تا از سرفه و خونریزی پرهیز شود. به همین جهت، توصیه میشود، قبل از هرگونه تصمیمگیری حیاتی دکتر معالج خود در گزینه خطرات و دلایل این کار جراحی زیبایی مشورت کنید. همین دستگاه به کانولایی متصل میشود که از قابلیت و امکان چرخش خودکار ۳۶۰ از عارضه ها لیپوساکشن رتبه برخوردار است. در همین ترفند از لیزر قلیل توان به کار گیری می شود تا چربی ها به شکل مایع در آید بعد چربی از شیوه کانولایی ریز از تن بیرون می شود. كانول داخلی مكنده از باطن كانول خارجی تا 5 سانتیمتر به خارج حركت كرده و 2-1 میلیمتر هم ارتعاش دارااست و كمك میكند كه نیروی كمتری برای انجام فرآیند الزم باشد. در WAL از یك بیم آبی بادبزنی شكل به کارگیری می‌شود كه ساختار بافت چربی را سست میكند و به وسیلهی یك كانول دیگر چربیهای سست شده بیرون میشود.

ایندکسر