دون جونیور ، پسر رئیس جمهور ترامپ ، آزمایش Covid-19 مثبت استسخنگوی روز جمعه تایید کرد ، پسر دونالد ترامپ ، رئیس جمهور دون جونیور ، آزمایش Covid-19 مثبت است.

به گفته سخنگو ، دون جونیور در اوایل هفته مثبت بود و “در نتیجه در اتاق خود قرنطینه شد”.

سخنگوی گفت: “تاکنون ، کاملاً بدون علامت بوده و از تمام دستورالعملهای توصیه شده پزشکی برای COVID-19 پیروی می کند.”


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>