دموکرات ها پیشنهاد GSA برای به تعویق انداختن جلسه توجیهی را رد می کننداین اقدام در حالی است که رئیس جمهور دونالد ترامپ از به رسمیت شناختن انتخابات امتناع ورزیده و مورفی را تحسین کرده است زیرا وی تحت فشارهای فزاینده ای برای امتناع از حمایت از انتقال بایدن به قدرت قرار گرفته است.

بعد از ظهر روز دوشنبه ، قانونگذاران دو کمیته پیشنهاد دولت را رد کردند.

“هر روز اضافی که از دست می رود روزی است که ایمنی ، سلامتی و رفاه مردم آمریکا با مشکل روبرو می شود ، زیرا دولت آینده بایدن-هریس از آمادگی کامل برای بیماری همه گیر ویروس کرونا جلوگیری می کند ، بحران شدید اقتصادی در کشور ما. و امنیت ملی ما “، کارولین مالونی ، رئیس کمیته نظارت ، نیتا لو ، رئیس کمیته اعتبارات و گری کانلی و مایک کوئیگلی گفتند

درعوض ، قانونگذاران گفتند كه آنها روز سه شنبه از مورفی جلسه توجیهی می خواهند و روزانه چندین بار به او پیشنهاد می دهند. آنها همچنین پیشنهاد کردند که اگر او نمی تواند از خدمات کنفرانس ویدیویی استفاده کند ، یک تماس تلفنی ترتیب دهد.


منبع: https://outsidenews.ir

حتما بخوانید:
پزشکان ایرانی به هنگ کنگ مهاجرت می کنند / دو دستی به اروپا و کشورهای همسایه نخبگان را پیشنهاد می کنیم

دیدگاهتان را بنویسید