بدنه ی روزنه حرفه کویل ترکیبی در رنگ های متنوع بصورت رنگ کوره ای قابل پوشش می باشد. قسمت حیاتی و داخلیِ روزنه رشته کویل غالبا از ورق آلومینیوم به ضخامت یک میل ساخت می شود، که همین ضخامت اهمیت اعتنا به ابعادِ روزنه حرفه کویل قابل ارتقا می باشد. عرص گریل و تعداد گریل های روی درب دریچه حرفه کویل به توان مکشِ دستگاه حرفه کویل مربوط است، یعنی هرچه قدرت مکش دستگاه بالا باشد تعداد گریل های ساخت شده در بدنه درب روزنه بازدید اکثر می شود، گهگاه اوقات این گریلها در یک سطر و بعضی وقت ها در دو ردیفِ موازی روی درب روزنه فن کویل ایجاد می شود که هوای حتمی به جهت مکش دستگاه به وفور و مقدار مورد نیاز در دسترس دستگاه قرار گیرد. روزنه خطی منصوب بر بر روی بدنه ی اصلیِ دریچه فن کویل اهمیت منافذی موازی و ابعادی متناسب اهمیت بدنه ، همین قابلیت و امکان را می دهد که هوای کافی جهت پشتیبانیِ هوای برگشتِ دستگاه ،بطور مستقیم به وسیله روزنه حرفه کویل از محفظه تامین گردد. در واقع نتورک های موجود در قسمتِ مشبکِ روزنه فن کویل جریانِ هوا را بصورت مستقیم و آزاد به دستگاه تزریق می نماید و از هر جور افت فشار جلوگیری به عمل می آورد. برش اضلاع فریمِ دریچه حرفه کویل بر همین منوال شکل گرفته و پس از آن نسبت به گوشه زنیِ هریک از همین اضلاع اقدام می کنیم.برای اتصال گوشه های عمل می بایست از یک قطعه فلزی بنام کرنر استفاده کرد.این کرنر در واقع نقش جوش را به جهت اتصال بازی می کند.با تدارک کادر می بایست جای پیچ ها را بر بر روی آن تولید نمود.این جای پیچ ها، نیز می تواند بر بر روی نمای کادر و نیز بر بر روی دیواره ی کادر دریچه بلزدید فن کویل دریچه فن کویل در اصفهان ساخت شود. در اصطلاحِ کارگاهی، به هر یک از این حفره های ورودِ هوا گل سقفیِ دریچه رشته کویل می گویند. از جمله مزایای دارای روزنه حرفه کویل پلاستیکی، وزن سبکِ آن می باشد که این مسئله به خودیِ خود باعثِ نصب سریع و آسان و همینطور قلیل خطر بودنِ به کارگیری از روزنه رشته کویل پلاستیکی می گردد،چون وزن سبک مانع از افتادن یا جداشدن از سقف می شود. روزنه حرفه کویل مشبک هم بصورتِ پیچ از رو و هم بصورت پیچ مخفی قابل کارگزاشتن می باشد. گریل ها یا این که شیار همین گونه روزنه بازدید در طولهای ۹ و ۱۸ سانتی روی درب دریچه بصورت عمودی یا این که افقی قابل ایجاد است. همین جور از روزنه ها از مدرن ترین و بهترین اشکال روزنه های مورد استفاده می باشد که نمای زیباتری را نیز داشته و شما می توانید اصلی تصور ریلکس تصاویر مربوط به دریچه های فن کویل مگنتی را از این وب تارنما مورد تماشا قرار دهید و اهمیت اعتنا به نیاز خود، یکی از بهترین بعد ها آن را تهیه و خریداری کنید. دریچه های مذکور به صورت وزنه ای و لولایی باز و بسته می شود و شما می توانید اهمیت تصور ریلکس مدرن ترین و بهترین بعد ها مربوط به این محصولات را تنظیم کرده و آن را در ساختمان مسکونی یا این که اداری خود گزینه استعمال قرار دهید.

ایندکسر