دريچه

در بعضی از موارد در کودکان و نوجوانانی که به رخ مادرزادی به تنگی دریچه آئورت مبتلا هستند، میتوان دهانه این دریچه را از طریق یک عمل جراحی به اسم والووتومی (تخريب دريچه) باز کرد تا گشاد شود. از محدودة ملك، 1 متر از دريچه ها و بازشوهاي ساختمان كه امكان ورود هوا از آن‌ها وجود داراست . امكان ورود هوا از آن ها به داخل ساختمان وجود دارااست و 3 متر ( 10 فوت) از ديوارهاي خارجي و بام ساختمان مسافت داشته باشد. هوا در نقاطي بايد به بيرون ساختمان تخليه شود كه ايجاد مزاحمت عمومي نكند و از راه بازشوها و دهانه هاي ورودي هوا، بر اثر باد و عوامل ديگر، به درون ساختمان باز نگردد. از بازشوهايي كه از آن ها امكان ورود هوا به ساختمان وجود دارد و 1 متر از ديوارهاي همسایه و بام مسافت داشته باشد. در فضاهاي در تصرف و اشغال انسان كه هواي آلوده و زيان آور در آن ها وجود داشته باشد، حتمی هست هوا به شکل مكانيكي به بیرون ساختمان تخليه شود. درصورتیکه نتیجه های آزمون ورزش، غیر طبیعی باشد و یا بیمار علائم خاصی را نشان دهد، معمولا واجب هست که یک آزمایش آنژیوگرافی (یا کاتترگذاری قلبی) هم بر بر روی بیمار انجام شود تا در صورت ابتلاء به بیماری سرخرگهای کرونری، بتوان آن را تشخیص داد. یک علت دیگر برای تنگی دریچه آئورت در جوانان آن میباشد که دهانه این روزنه کوچک می‌ماند و به صورت هماهنگ اصلی قلب رویش نمیکند. به جهت اشخاصی که مهم وجود ابتلاء به تنگی روزنه آئورت نشانه ها مشخصی از همین عارضه در آن‌ها چشم نمیشود، پزشکان غالباً یک تست ورزش (یا استرس) انجام میدهند. بزرگسالانی که به عارضه تنگی روزنه آئورت مبتلا هستند، البته علائمی در آن‌ها چشم نمی‌شود می بایست به طور تر و تمیز به پزشک خود مراجعه نمایند و از ورزشها و فعالیتهای فیزیکی تنشزا هم پرهیز نمایند. شایعترین علت تنگی دریچه آئورت در جوانان، وجود یک نقص مادرزادی هست که در اثر آن دریچه آئورت به جای سه لبه، صرفا دو لبه دارد. در افراد پیر و ضعیفی که خطر بروز دلایل ناشی از جراحی در آنان بسیار است، میتوان جایگزینی دریچه آئورت را به وسیله یک کاتتر که از طرز سرخرگ ران پا به سمت قلب سوق دهی میشود، انجام داد. در افرادی که تنگی دریچه آئورت باعث بروز علائمی (از قبیل تنگی نفس در زمان عمل شدید، درد قفسه سینه یا غش کردن) شده است و یا در صورتی که بطن چپ قلب نارسایی پیدا کرده است، معمولا دریچه آئورت از شیوه عمل جراحی تعویض انواع دریچه سقفی گلخانه میشود.

حتما بخوانید:
لیست عطاری های تهران به همراه آدرس و شماره تلفن