تیم بایدن: GSA با یافته ها “پاسخگو و مفید” استGSA روز دوشنبه ، بیش از دو هفته پس از پیروزی بایدن در کالج انتخاباتی ، اطمینان حاصل کرد. اگرچه رئیس GSA ادعا می کند که وی از طریق کاخ سفید فشار سیاسی وارد نکرده است ، رئیس جمهور دونالد ترامپ سعی کرد با انتشار پستی در توییتر که به آژانس و تیم خودش توصیه کرده است “اعتبار این تصمیم را احترام بگذارد” باید با توجه به پروتکل های اولیه “برای انتقال انجام شود.

جن پسکی سخنگوی انتقال بایدن گفت ، از سه شنبه شب ، تیم های بررسی آژانس با انتقال بایدن “با بیش از 50 آژانس و کمیسیون تماس گرفته و یا ملاقات کردند”.

پسکی گفت: “ما امیدواریم که جلسات مجازی دیگر ، از جمله با کاخ سفید و دفاتر دیگر در دفتر اجرایی رئیس جمهور ، امروز و در روزهای بلافاصله پس از شکرگذاری دنبال شود.”

تیم انتقالی بایدن همچنین با دفتر مدیر اطلاعات ملی و کاخ سفید همکاری می کنند تا اطمینان حاصل کنند که کمالا هریس ، رئیس جمهور منتخب و معاون تازه انتخاب شده ، جلسه توجیهی روزانه رئیس جمهور را دریافت می کند.

ترامپ روز سه شنبه به تیم انتقالی بایدن دسترسی به اطلاعات سطح بالایی را داد و پسکی گفت که بایدن و هریس اولین توجیهات خود را دوشنبه آینده دریافت می کنند.


منبع: https://outsidenews.ir

حتما بخوانید:
تمامی چیزی که لازم دارید از زیرنویس ها بدانید!

دیدگاهتان را بنویسید