مسافت ی پین های روی دیوار می بایست مطلوب باشد تا مقاومت حفاظ بالاتر رود. کارداران زیادی در بها حفاظ شاخ گوزنی اثر گذار است. مطلوب ترین حفاظ شاخ گوزنی برای روی دیوار چه حفاظی میباشد ؟ حفاظ شاخ گوزنی اهمیت دقت به برخورداری از میله های نوک تیز و غالب متعدد در هر متر طول، یک نرده حفاظ ایمن محسوب میشود. دوم بایستی اعتنا کنید که بر روی دایوار محل عبور کابل الکتریسیته یا تلفن نباشه که موقع کارگزاری حفاظ شاخ گوزنی به ایراد بر میخوری. حفاظ شاخ گوزنی به برهان داشتن زیبایی، استحکام، قابلیت و امکان ایجاد در طول و عرض متعدد و بالاترین جايگاه ی امنیت اهمیت شانس عمومی حفاظ شاخ گوزنی زدن روبرو شده است. ۳-قرار گیری شاخه های آن به جور ای میباشد که مانع ایستادن اشخاص بر روی دیوار می شود. ۶- چگالی شاخه های حفاظ شاخ گوزنی قابل تغییر تحول می باشد و بر شالوده نیاز می توانید شاخه ها را متراکم خیس کنید. همین فرآورده در عین زیبایی، حساس داشتن شاخه های تیز و برنده که به وسیله دستگاه برش خورده اند و به گونه های متفاوت خم شده اند ساخت شده میباشد و به شکل متراکم در عرض و طول متفاوت ساخت می شود. این نوع حفاظ به خاطر داشتن شاخک های تیز و موفق خطرات و آسیب های جدی به جهت هرکسی که بخواهد از آن عبور کند ساخت می کند. معمول ترین تجهیزاتی که در تولید همین محصول استعمال می شوند عبارتند از قیچی مخصوص، دستگاه خم، دستگاه پودر پاش، مشعل، ابزار جوشکاری، سنگ فرز، دریل، متر و … طول حفاظ میان ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر متغیر می باشد که خرید کننده حساس مشورت نصاب می تواند بهترین طول را برای توصیه حفاظ تعیین کند. عرض آن هم متناسب اصلی عرض دیوار در میان ۴۰ تا ۷۰ سانتی متر متغیر است. مسافت تقریبی میلگردها نیز از تقسیم کردن ارتفاع نرده که دو متر می باشد بر چگالی که سیزده هست بدت می آید . بر پایه تجربه، نصب شاخ گوزنی درصورت سالم بودن دیوار وعدم شکستگی و پلهای بودن دیوار، اکیپ دو نفره استادکار ماهر بضاعت کارگزاری ۱۰۰ متر حفاظ در یک روز کاری را دارند. قیمت حفاظ بر روی دیوار حساس دقت به متریال یه فعالیت رفته در ساخت آن، تراکم، ارتفاع، عرض و متراژی که نیاز به حفاظ دارااست محاسبه می شود. حفاظ های شاخ گوزنی در رنگ های گوناگونی موجود می باشد و رنگ آن حساس اعتنا به نیاز مشتری تعیین می گردد.

ایندکسر