[ad_1]

این یک گفته کلیشه ای سیاسی است که بگوییم سهم نمی تواند بیشتر باشد – اما ما به گرجستان نگاه می کنیم و سهم نمی تواند بیشتر باشد! جمهوری خواهان و دموکرات ها هنگامی که برای کسب اکثریت سنا می جنگند تحت فشار هستند ، که این امر پیامدهای عمده ای برای ریاست جمهوری جو بایدن دارد. جیمز آرکین گزارشگر سنا در مورد آخرین سفر خود به جورجیا با اسکات صحبت می کند.

Nerdcast را در پادکست های اپل مشترک و امتیاز دهید.

[ad_2]

منبع: https://outsidenews.ir

ایندکسر