تفاوت شیر فشارشکن و شیرفلکه تنظیم فشار – آریاکوپلینگ

استفاده از این شیرها سهولت بهره برداری از نتورک ها و خطوط انتقال، حذف هزینه های هنگفت خرید کردن زمین و ایجاد مخازن فشارشکن را دربر دارااست و هم حساس کمتر فشارهای ناخواسته در کانال ها و خطوط انتقال به مقدار زیادی از هدر رفتن آب دوری می کند. کمتر بار جریان عبوری از عوارض تغییر و تحول عملکرد شیر می باشد . طراحی ساختار داخلی همین شیرها، به مدل ای می باشد که مصرف کننده از عمر طولانی، توجه عملکرد و استحکام آن، اطمینان حاصل می کند. جهت کارایی مطلوب شیر فشارشکن میراب می بایست اختلاف فشار محل ورود و خروجی سیال کاهش از 0.5 بار نباشد. اهمیت همین حال، در سیستم لوله کشی خانه، می تواند جراحت زا باشد زیرا آب می تواند بخش اعظمی از مواد را فرسایش دهد یا از در میان ببرد. با این حال، بعضی از کاربردها وجود دارا هستند که نیاز به حساس کردن و کنترل بالادست روزنه برای نگهداری یا پراکندگی دارند. عامل کاهش یا نگهداری فشار هر چه که باشد، کنترل مطلوب در هر روزگار نیاز به یک شیر اتوماتیک داراست که بتواند فشار بخار را به طور دقیق، قابل اعتماد و اقتصادی کاهش داده یا این که نگهداری کنید. • هزینه های عملیاتی کارگاه کلیدی کاهش بخار فلاش کاهش می فشار شکن هیدرولیک یابد. محل کارگزاشتن شیر فشارشکن در سطح شبکه در مرحله شبکه اهمیت درنظر گرفتن طرح منطقه بندی و بر شالوده حداکثر فشار مجاز و خط تراز ارتفاعی زمین تعیین میشود. شیرهای کاهش فشار برای بخار و سیالات صنعتی یک سیستم بخار عالی طراحی شده، بخار خشک تمیز را در دیگ بخار آماده برای تحویل در فشار بالا تولید می نماید از طرز نتورک توزیع این پتانسیل ساخت و تامین بخار اشباع دارای بهترین میزان مرغوب بودن را به حداکثر می رساند کمترین هزینه کلی اصلی همین حال، عمده کاربردها نیاز به کاهش فشار در نقطه استعمال دارند. درحال حاضر اگر فشار خروجی افزایش و یا کمتر یابد پایلوت فشار خروجی را اثبات نگه می داراست . زیرا سیالی که به جهت در اختیار گرفتن فشار به نصیب فوقانی شیر برده می شود در یک لوله بسیار نخ نما جهت دهی می شود؛ پس چنانچه سیال عبوری درون سیستم حساس ذرات کوچک و ناخالصی باشد، مجرای نازک کنترل فشار مبتلا گرفتگی می شود و سیستم پایلوت از کار می افتد به جهت پیش گیری از این گزینه در شروع ورودی به قسمت کنترل، از یک صافی به کارگیری می شود. توان فنر به وسیله پیچ روی فشار شکن قابل تهیه و تنظیم هست . این دسته از شیرهای فشار شکن در مواردی که در دست گرفتن دقیق فشار و یا مقدار گذر بخار ، آیتم نیاز میباشد ، به کار گیری می گردند .

حتما بخوانید:
هفت عنصر ضروری برای دانلود رایگان کتاب