کمپانی هیمورا به عامل حساسیتی که این سیستم ها از آن برخوردار می باشند در تولید آن‌ها کارایی بر استفاده از قطعات اصلی میزان مرغوب بودن و رتبه یک نموده و برج های خنک کننده ی متنوعی در دسته ها و گنجایش های متمایز را ایجاد نموده است. 5. نسبت به مدل جریان مخالف میزان رسوب پذیری و گرفتگی بالاتری دارند. برج خنک کننده مخروطی، گرد و یا مدور جریان مخالف کلیدی یک سیستم پاشش آب چرخشی و ذیل فشار می باشد. اندک بودن جریان هوا در برج انتقال گرما از آب به هوا را کمتر می دهد. آب را صرف نظر از مقدار فعالیت چیلر ها ، به همگی ی برج ها سوق دهی کنید. حرفه های برج باید درصورت نیاز کار مرحله داشته باشند. دمای آب خروجی از برج باید به میزانی سرد باشد که تولید کننده برای آب ورودی کندانسور پیشنهاد کرده است. به جهت اطلاعات بخش اعظم به برنامه ی زمانبندی نگهداری برج ها در انتهای مقاله مراجعه کنید. همین برنامه شامل تصفیه آب و مراقبت از سیستم های الکتریکی و مکانیکی به طور منظم می باشد. در موقعیت دوم انرژی به رخ گرمای محسوس سبب ساز بخار شدن % پاره ای آب و سردشدن همین سیال میشود. راه و روش اندازی به طور همزمان برج ها غالبا انرژی کمتری مصرف می کند تا این که آز ان ها به شکل سطح ای استعمال شود. اوایل هر سال و قبل از شیوه اندازی چیلرها به جهت فصل تابستان، سرویس و رویکرد اندازی برج ها انجام برج خنک کننده اتمسفریک می شود. برای مهیا سازی برج خنک کننده هر ساله مهندسین تاسیسات و پیمانکاران محافظت تاسیسات ساختمان عملیات پاکسازی و سرویس را انجام می دهند که درباره ی پاکسازی برج در ادامه به آن پرداخت شده است. در ادامه به جهت بهینه سازی کارایی برج ها به یکسری طرز پیشنهادی می پردازیم. رعایت مواردی از قبیل انتخاب محل صحیح برای نصب، اجرای فوندانسیون مناسب دارای دقت به وزن و بعد ها سازه، توجه در زمانه مونتاژ برج خنک کننده و… برج های خنک کننده غالبا در محیط های نامعلوم قرار دارا هستند و باز‌نگری آن ها در محل های نسبتا غیر قابل دسترسی و یا مکان های سوای حفاظ شکل می گیرد که سبب ساخت خطر در گوشه و کنار عمل می شود. چنانچه شما هر مدل سوالی در ارتباط حیاتی کجا و طریق استفاده از برج خنک کننده در صنعت دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر