مراحل تبادل انرژی در قالب اشکال برج خنککننده یک مراحل ترکیبی از انتقال دانسیته و حرارت به رخ هم زمان میباشد. کمپانی مهندسی پایا سرداب پارس به سعی شماری از کارشناسنان و مهندسین کارآزموده صنعت حرارت و برودت در راستای هدف تولید دستگاههای برودتی بهینه و با کیفیت طبق استانداردهای جهانی (CTI) در سال 1386 تاسیسگردید . برجهای خنک کننده به دستگاههای خنک کننده آب به یک عدد از دو مراد تهویه مطبوع و یا این که گرفتن گرمای تجهیزات صنعتی کارخانجات صنعتی گفته می شود. الکترو موتور برج خنک کننده که یکی از اهمیت ترین قطعات می باشد که منجر می شود انرژی الکتریکی به انرژی جنبشی تبدیل شود و پروانه برج خنک کننده یا همان فن کولینگ تاور به حرکت در بیاید. غرض از دمای مرطوب کولینگ تاور به عبارتی دمایی می باشد که اهمیت بخار آب تغلیظ شده مخلوط گشته و به هوای اشباع (رطوبت 100) هم معروف می باشد. در برج خنک کننده طبیعی (Natural draft) در واقع جریان هوا بواسطه اختلاف تراکم دربین دمای هوای گرم درون برج و دمای هوای خنک خارج بصورت طبیعی بوجود آمده و از تحت برج وارد شده و از بالای کولینگ تاور بیرون می گردد بعبارتی در این برج خنک کننده نیازی به به کار گیری فن وجود ندارد و در نیروگاهها و واحدهای پهناور صنعتی مهم راندمان بالا و مطمئن عمل می نماید. انتقال جرمی بخارات حاصل از تبخیر در برجخنککننده در صورتی که سیال در گردش از گونه آب باشد سبب ساز ارتقاء رطوبت نسبی محیط اطراف و تشکیل مه میشود.در عاقبت پیشنهاد می گردد برجخنککننده در محیط بیرون(outdoor) نصب گردد تا هوای درون گوشه و کنار قرارگیری به مرور روزگار اشباع نشود و راندمان نهایی (Efficiently) افت نداشته باشد. همین تجهیز سرمایشی عمل انتقال گرمای مازاد یک چرخه ترمودینامیکی به محیط اطراف را انجام میدهد. در همین جریان تماسی اهمیت برخورد آب و هوا گرمای آب از دو روش به هوا انتقال مییابد. از مزایای این گونه رشته می توان به قیمت مطلوب آن اشاره کرد البته اصلی وزن زیادی می باشد. آب در این جور از سیستمها بوسیله یک سری نازل بر بر روی سطوح خنک کننده یا این که پکینگ ها پاشش می کند و در اثر افت دما از خروجی تشتک آن طراحی برج خنک کن خارج می گردد. سیستم کاهش دور گاه میتواند از نوع گیربکسی و گاه می تواند از مدل تسمه و مبلغی طراحی گردد. همین سیستم هم دارای پاشش آب و تماس حیاتی هوا موجب تبخیر بخش کوچکی از آب، در سرانجام باعث کاهش دمای آب می گردد. از همین رو ما نیز به هنگام ارائه پیش فاکتور فروش در یک‌سری مدل پیشنهاد فنی و بها برج را ارائه می نمائیم تا بتوانیم حیث همگی مشتریان اهمیت مرحله بودجههای مختلف را تامین نمائیم .

ایندکسر