[ad_1]

باربارا فرر ، مدیر بهداشت عمومی ، گفت: “ما می دانیم که بسیاری از افرادی را که ماهها فداکاری کرده اند می خواهیم.” “اگر بخواهیم جلوی این جهش را بگیریم ، اقدام با فوریت جمعی اکنون ضروری است.”

این دستور به ساکنان توصیه می کند “تا زمانی که ممکن است” در خانه بمانند و هنگام بیرون رفتن از پتو صورت استفاده کنند. این ارتباط افراد را از ارتباط با افرادی که در خانه آنها نیستند ، چه دولتی و چه خصوصی منع می کند.

اداره بهداشت عمومی منطقه در بیانیه ای گفت که استثنائاتی در مورد خدمات کلیسا و اعتراضات “که از حقوق اساسی محافظت می شوند” ایجاد شده است.

مشاغل می توانند باز بمانند ، اما با ظرفیت محدود ، مانند آرایشگاه های ناخن و سایر خدمات بهداشت شخصی.

سواحل ، مسیرها و پارک ها نیز با رعایت شرایط ایمنی باز خواهند ماند.

این دستور که تا 20 دسامبر ادامه دارد ، نسبت به حکم تعطیلی ایالت در بهار ، متوسط ​​تر است.

[ad_2]

منبع: https://outsidenews.ir