باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

چنانچه برج به طرز باز عمل کند مکانیزم دیگری نیز جهت انتقال گرما وجود دارد که عبارت می باشد از بیش تر کردن گرمای محسوس به منشاء طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن کلیدی جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اهمیت صندلی سنگی در طول محیط که توسط حوضهایی اصلی صفحات سنگی از همدیگر قطع می گردند که کارایی آنها معین وجود ندارد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز بازدید میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون محافظت و محافظت برج های خنک کننده برای شما بازگو می کنیم که به شما در کاهش هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقا طول قدمت تجهیزات و مراقبت امنیت امداد انواع برج خنک کننده می کند. کلام در رابطه مهم مزایای انواع برج خنک کننده احتمال دارد ساعتها و روز ها طول بکشد. واجب به ذکر میباشد که هزینه ایجاد برج مرطوب پیوندی رقمی در بین هزینههای مربوط به برجهای اصلی جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته قلیل بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، دسته آن خشک یا تر بودن ، مدار باز یا بسته بودن و عوامل اضطراری به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار می باشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب پایین فشار از شیوه آن وارد میشود. در غایت مکمل همین دو گزینه دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. این تیغه از فرآورده چوب یا این که فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. این دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ایجاد میشوند. هیبرید در لغت به مضمون‌ مخلوط دو یا چند روش و یا این که رویه متفاوت، اصلی هدف بهبود راندمان و عملکرد کلی گروه و بهره بردن از مزیت های هر طرز است. همین قابل به کار گیری در هر دو کارگزاری جدید و موجود است. اهمیت دقت به نامی که برای همین مدل از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یکسری کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاشتن شدهاست و آب فارغ از تماس مستقیم اهمیت هوا در گردش است و تبادل حرارتی انجام می‌گردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ایجاد و کارگزاری سیستم های توزیع آب باز و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از گزاره نازل های مناسب. به طور کلی بایستی گفت که انتخاب دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بسته به کارداران زیادی است که مهمترین آنان حالت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می‌رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم است که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می‌کنند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از طرز روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. معمولا این گونه کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای فراوان پهناور مطلوب هستند. بدلیل داشتن شتاب و طول زیاد هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، مشکل جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی جور ناخواسته وجود دارااست از در میان میرود. ضروری به ذکر میباشد که در همین برجها، جور جریان ناهمسو حیاتی کاربرد گسترده تری می باشد و بیشترین مقدار پیشنهاد را دارد. اصول عمل در کل برجها براساس ساخت یک مرحله بیشتر برای تماس در بین هوای سرد و آب گرمی که باطن سیستم در جریان میباشد میباشد. ضخامت این برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت پرهیز از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح ها تبادل گرما، به مواد ضد رسوب نظیر اسید سولفوریک نیاز میباشد. اصلی دقت به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب حساس جریان طبیعی هوا، تبارک و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارند ولی در درمقابل انرژی مقداری مصرف میکنند. آب تخلیه شده را اهمیت دقت به میزان نیروگاه و مقدار مواد کثیف کننده آن، ممکن است بتوان به یکباره به منشا خویش تخلیه کرد، ولی گهگاه زمان ها بایستی قبل از رجوع و برگشت به مبداء گزینه تصفیه قرار گیرد. در بیشتر کارخانجات کوچک وبزرگ یک عدد از مهم ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف بین چگالی هوای خارج برج و حجمی هوای درون برج در خروج از پکینگ نسبتا کوچک می باشد لذا بایستی ارتفاع کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به میزان به اندازه پهناور باشد تا فشار محرک آیتم لحاظ بدست آید. یکی از از مرسوم ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در همین موقعیت انرژی لازمه به جهت سرد نمودن و کندانس بخار برابر مهم به عبارتی میزان گرمایی است که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته است و در صورتی که بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا تیم سیستم برج خنک کننده کار آیی نخواهد داشت و خوب تر بود از نخست از چیلر استفاده میشد. از طرح و شکل برج خویش استعمال می نمایند تا هوا را به طور طبیعی کلیدی به کارگیری از حرفه ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و این گرما را بوسیله جریان مکانیکی هوا به خارج سوق دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود فرآیند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از نحوه یک کانال شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می گردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین فعالیت به خواسته در اختیار گرفتن غلظت آب و میزان املاح محلول در آن شکل میپذیرد. سیال خنککاری بایستی درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت و توان دریافت میزان قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به نظر مصرف آب و انرژی نیز مضاعف بهینه تر عمل می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی کلفت موجب کمتر مقدار نفوذ حرارتی و راندمان خواهد شد. به مراد چک مقدار آپروچ از فرمول زیر استفاده می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای نو را هنگامی ارتقا می دهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. البته اهمیت اندکی تفاوت در روش ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می توان به برج خنک کننده اصلی جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه با نقص‌ مواجه شده و ایجاد مجموعه کمتر مییابد. این دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در نتیجه همین همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین وضعیت دمای آب برج 3-2 رتبه بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استفاده از برج خنک کننده در مناطقی دارای رطوبت بالا بلا به کار گیری می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی هستند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای لازم جهت تبادل حرارت با آب گرم، اهمیت عبور از آن‌ها وارد برج میشود. چنانچه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج اساسی جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و درصورتیکه جریان بصورت افقی باشد برج را برج حساس جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته اساسی جریان هوا به طور متوسط در حدود 2/0 % مقدار آبی میباشد که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. برخی از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این امکان را آماده می‌کنند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی توسط تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ % خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس در بین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتایج آمارهای دارای جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 درصد صنایع جهان، از انواع برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی هست که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور بدین شکل میباشد که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارا هستند که آب را به رخ یکپارچه و موداوم بر روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در عاقبت نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، به این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تمام آب و هوا میشوند. کرکرهها از محصول بتونی و یا فلزی ساخته می گردند و بخاطر این‌که آب در برج باقی بماند غالبا بصورت افقی و حساس شیبی به سمت پایین قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای چندین خانهای ساخته میشوند که هر یک کلیدی دمندهای دارای جریان هوای متغیر است، در علیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تقاضا از انعطاف پذیری و پاسخ دهی لطف برخوردار هستند. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار میگیرد که به آن، دمنده از گونه جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محفظه از طرز تبخیر منتخب از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که چندین از ایجاد کنندگان مختلف از طرح های متعدد استعمال می نمایند ، تمامی برج های خنک کننده اهمیت به کار گیری از به عبارتی اورجینال خنک کننده تبخیری فعالیت می کنند. ماده لجنی که از روش هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower میگردد معمولا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن مشکل است در میآید، ولی اهمیت به کارگیری از مواد شیمیایی مثل پلی الکترولیتها می توان آنان را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از نصیب بالایی برج بیرون میگردد. این برجها اهمیت هزینه سرمایه گذاری و تولید دوچندان بالایی هستند و به همین خاطر از نگرش اقتصادی هنگامی مطلوب میباشند که زمانه استهلاک شان طولانی باشد. پیش از همین از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت ارتقا راندمان و تبخیر استفاده میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز بعضا از بیماریها و ساخت آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آنها میشد. همین آب، گرم و گازدار میباشد و حاوی مواد معلق اساسی رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب اساسی جریان مکانیکی هوا از گونه جریان اجباری هر چندین که کوچکتر و ارزانتر هستند اما انرژی بیشتری مصرف میکنند و همینطور عیب دارای دیگر آن ها جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از درون برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در عاقبت انتقال آن به همپا باد کمتر مییابد البته بدلیل این که موسیقی انتقال جرم کاهش هست عملکرد این سیستم هم کمتر میباشد. به جهت اشخاصی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی به کار گیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمال دارد می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
بزرگترین مشکل در احیای برجام تضمین های آمریکاست.

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesKamagraMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren sitelerBağlama büyüsü