رادیوگرافی طبق معمول قبل از جرمگیری انجام میشود. دنیای قبل از سال ۱۹۸۵ را خیال کنید. اگر از فاصلهگذار (فیلمنگهدار) به کار گیری شود، داخل دهانتان حرکت داده و تهیه می شود تا عکس لطف گرفته شود. چکآپهای منظم را جدی بگیرید و اگر درد داشتید یا تغییرات دیگری در دهانتان تماشا کردید به دندانپزشک مراجعه کنید. بایت وینگ: در این تکنیک، بایستی تکه ورقه مخصوصی را گاز بزنید تا دندانپزشک طرز قرار گرفتن تاجهای دندان بر روی هم را ببیند. مرد استفاده قرار میگیرند.آیا تا بحال با خویش فکر کرده اید که این گیت های بازرسی چگونه فعالیت میکنند؟ سنسورهای نوری : این سنسورها دارای اشعه مادون قرمز رنگ عمل میکنند و در ورودی و خروجی دستگاه نصب می‌شوند که به محض ورود جسم به باطن تونل طیف نوری دربین فرستنده و گیرنده آن انقطاع شود و پس از آن یک سیگنال به بخش در دست گرفتن رسول میگردد تا اشعه ایکس آغاز به تابیدن به جسم کند. 3- سهولت در استفاده دستگاههای ایکس ری هر چه سادهتر طراحی شوند، فعالیت اپراتور را راحتتر مینمایند و به نوعی سبب ساز صرفه جویی در دوران هم خواهند شد. بسته به سن، تندرست و پوشش بیمه بایستی هر سال یا این که دو سال یکبار رادیوگرافی انجام شود. رادیوگرافی منظم دندان مانند مسواک زدن و نخ دندان کشیدن، بخش جداییناپذیر تندرست عمومی دهن و دندان است. چکآپ منظم به جهت مطمئن شدن از سلامت دهن و دندان واجب هست ولی بدان معنا نیست که نباید رادیوگرافی انجام دهید. ولی امروزه یک امر کلیدی برای تن درستی ما شده است. تمنا می شود برای نگهداری سالمی رانندگان، خود دستگاه حرکت کند خیر این‌که راننده برای جابهجا نمودن خودرو پشت دستور قرار گرفته و مستقیم در معرض اشعه باشد. در صورتی که دندانپزشک از رادیوگراف دیجیتال بهجای چاپ تصویر روی فیلم به کار گیری کند، خطر قرار گرفتن در معرض ایکس-ری کمتر دستگاه ایکس ری و مواد مخدر میشود. دندانپزشک یک پیشبند سربی نیز بر روی قفسه سینه، شکم و حوزه‌ تناسلی شما قرار میدهد تا اعضای حیاتی بدنتان در معرض پرتوافشانی غیرضروری قرار نگیرند. تیر ماه سال ۹۶ بود که علی رحیمیان، معاون گسترش مدیر و منابع گمرکی جمهوری اسلامی ایران در آن دوره اعلام کرد: قرار هست تا پایان امسال ۱۹ دستگاه ایکس ری کامیونی و ۱۵ دستگاه ایکس ری مسافری در گمرکات میهن نصب و روش اندازی شود. چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه دستگاه ایکس ری و مواد مخدر لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر