برای انجام این کار نیاز به تدریس تعمیرات ایسیو دارید. سرعت دور خلاص به سادگی با تهیه پیچی باعث می شود تا سوپاپ گاز مقداری گشوده بماند و موتور به لطف خاموش شود. خراب شدن ایسیو خودرو باعث به ازکارافتادن بعضا از دیگر سیستمهای ماشین شده، در عاقبت اطلاع از علامت ها خرابی ecu ماشین منجر می‌شود تا بهسرعت مشکلات ایسیو ماشین شناسایی شده و نسبت به تعمیر ای سی یو اتومبیل اقدام شود. در ادامه به بعضا از مهمترین نشانههای خرابی ایسیو ایسیو بوش 17.9.71 اشاره خواهد شد. جرقه نزدن پیشرانه ماشین یکی از نشانههای خراب شدن ایسیو خودرو میباشد. نشانههای خرابی ایسیو ماشین کدام است؟ عارضه ها خرابی ecu اتومبیل چیست؟ لذا به نوعی جهت رئیس خوبتر موتور اتومبیل و همچنین کاهش آلایندگی موتور خودروها از طرز در اختیار گرفتن میزان پاشش، ترکیب شدن سوخت اهمیت هوا و دوران احتراق، به مرور به کار گیری از سیستم انژکتوری و باطبع آن ایسیو در خودروها رایج گردید که در ادامه مقاله بطور مفصل به سئوال ایسیو چیست جواب خوا‌هیم داد. گاهی کمتر یافتن بضاعت پیشرانه نشان از خراب شدن ایسیو اتومبیل میدهد. زمانی که یک کد غلط در حافظه ذخیره می شود، معمولا با کاهش کارایی موتور، برخی از برنامه های نرم افزار نادیده گرفته می شود، هر چند موتور هنوز قادر به کارکردن در تراز ابتدایی خود است. روشن شدن چراغ بررسی موتور اتومبیل هم گاهی از نشانه ها فساد ایسیو میباشد. پر‌نور نشدن پیشرانه اتومبیل ممکن هست به برهان خراب شدن ایسیو خودرو باشد که در همین شکل میبایست بررسی شده و در شکل نیاز جهت تعمیر ecu مبادرت کرد. مهم خراب شدن ایسیو دستوری از طرف ecu به جهت شمع اتومبیل ارسال نشده در عاقبت شمع روشن نمیشود و این فرمان سبب به روشن نشدن پیشرانه میشود. جرقه نزدن پیشرانه اتومبیل ممکن هست بهخودیخود از میان برود البته این احتمال هم وجود دارااست که خراب شدن ایسیو اتومبیل منجر به جرقه نزدن آن شده باشد. بهطورکلی می بایست گفت رطوبت، مشکل نوسانات و فشار، وارد شدن ضربه به ایسیو، مشکلات الکترونیکی از مهمترین عارضه ها فساد ایسیو ماشین میباشند. در عمده موارد، پس از خارج آوردن سوکت ها، ایسیو ریست می شود و برنامه آن برمی گردد به عامل این‌که ایراد نرم افزاری است. در این شرایط شما باید ایسیو را اصلی همان سیستم برقی اتومبیل خویش برنامه ریزی نمایید یا به اصطلاح آنرا تبدیل کنید. اهمیت فرسوده شدن اجزای سیستم های هیدرولیک ، به جهت جبران نیاز به تغییر تحول زمانه فعال سازی برقی دارند. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد بخش اعظم در مورد تستر ایسیو توس لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر