اپل در ایتالیا به دلیل گمراه کردن مصرف کنندگان در مورد آیفون ضد آب – POLITICO جریمه شده استروز دوشنبه ، مرجع رقابت ایتالیا به دلیل گمراه کردن مصرف کنندگان در مورد مقاومت در برابر آب در برابر تلفن های آیفون ، 10 میلیون یورو جریمه کرد.

مقامات دریافتند که اپل چندین مدل آیفون را تا 30 دقیقه ، حتی چند متر در زیر آب ، ضد آب تبلیغ می کند ، اما مشخص نیست که این فقط در شرایط خاص (آب خالص در آزمایشگاه) ، که دور از واقعیت است – حیوانات ، درست است. تصمیم روز دوشنبه منتشر شد.

بدنه بازار ایتالیا همچنین اپل را به دلیل گمراه کردن دامنه ضمانت محصول خود ، که خسارت ناشی از مایعات را حذف می کند ، و همچنین رد کمک پس از فروش برای این نوع خسارت ، تحریم کرد.
منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>