اوباما توسط PEN America مورد افتخار قرار خواهد گرفتدر طی این مراسم ، اوباما و مورخ رون ران چرنوو ، رئیس سابق هیئت PEN ، در مورد آزادی بیان و اهمیت حقیقت در جهان اطلاعات غلط بحث خواهند کرد.

کتاب های قبلی اوباما شامل رویاهای پدر من و جسارت امید است.

“به عنوان یک سازمان نویسندگان ، ما همیشه رئیس جمهور اوباما را نه تنها به عنوان یک رهبر ، بلکه به عنوان یکی از ما دیده ایم: یک نویسنده. داستانهای کاوشگرانه و مهیج وی به آشنایی جهان با ریشه های منحصر به فرد و قدرت تجربیات زندگی اش کمک کرد تا انگیزه ای برای یک جامعه متکثرتر و فراگیرتر باشد. “

PEN اولین جایزه صدای تأثیر خود را در سال 2019 به کارگردان Ava DuVernay اهدا کرد.


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>