نکته حیاتی دیگر در گزینش آنتی اسکالانت سازگار بودن آن با جور غشا می باشد. عبور پی در پی همین املاح از ممبران دستگاه تصفیه آب ، به مرور در غشای ممبران رسوب کرده و منجر به کمتر راندمان اثرگذار ممبران ها می شود . همانطور که میدانید در دستگاه تصفیه آب ، آب پس از عبور از غشای ممبران ، املاح خویش را از دست دیتا و آب تصفیه شده از دستگاه بیرون می شود. مواد بازدارنده رسوب یا این که آنتی اسکالانت ها، مواد فعال سحطی میباشند که اساسی روش­ های مختلفی، مراحل تشکیل رسوب را به تاخیر می اندازند و یا این که در ساخت رسوب خلل تولید می ­نمایند. آلودگی های میکرو بیولوژیکی در هر گوشه ای از سیستم پیش تصفیه می تواند سبب ساز شود که میکروارگانیسم ها وارد ممبران شده و به تشکیل بیو فیلم امداد کند. هر سيستم غشایي نظير سیستم آب شیرین کن اسمز معکوس( R.O )بطور طبیعی بعلت وجود مواد معلق، املاح محلول و پارامترهای میکروبی موجود در آب خوراک، دچار گرفتگی می­شود، که این فرمان لزوم قرارگیری پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی صحیح برای سیستم را ضروری می سازد. به مراد دوری از ته نشین شدن همین املاح در ممبرانها عموما از مواد شیمیایی ضد رسوبی موسوم به آنتی اسکالانت به کارگیری می گردد . ولی به تدریج، تعداد زیادی از مواد شیمیایی آنتی اسکالانت تکامل یافتند که اکثری از آن ها بسته به کاربرد و پلیمر ارگانیک مورد استفاده، نتیجه ها و عملکرد بالایی را به وجود آورده اند. وقتی در گزینه انواع آنتی اسکالانت صحبت می کنیم، بایستی اعتنا داشته باشید که خواسته چه نوع نوع بندی است. یک ضد رسوب که برای در اختیار گرفتن آلومینیوم سیلیکات اثرگذار میباشد ممکن می باشد الزاما در مهار رسوب سیلیکای القا شده به وسیله ی فریک هیدروکسید یا فریک هیدروکسید فسفات اثر گذار نباشد. نکته کلیدی در تزریق آنتی اسکالانت ها آنالیز ی دوز دقیق تزریق می باشد که کارشناسان مجرب مجموعه­ ی پارسیان فراب لیان دارای به کار گیری از نتیجه های بررسی آب محل ورود به آب شیرین کن، این مقدار را به جهت شما متناسب حساس حالت دستگاه محاسبه و انتخاب می نمایند. 2-تحریف کریستال ­ها (crystal distorsion): آنتی اسکالانت قدرتمند میباشد کریستال ها را از شکل طبیعی خارج کند و یک رسوب غیر چسبنده قابل انعطاف فرمولاسیون آنتی اسکالانت ایجاد نماید. در مرحله میکروسکوپی وقتی یک کریستال شروع به شکل گرفتن می کند، تیم های با توشه منفی در مولکول آنتی اسکالانت، توشه مثبت روی هسته رسوب را جذب می نمایند و سبب ساز انقطاع نمودن تعادل الکترونیکی که برای انتشار پرورش کریستال نیاز است، می شود.

ایندکسر