آجیت پای ، رئیس FCC ، آژانس را در روز سوگند شدن بایدن ترک خواهد کردرئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ، آجیت پای روز دوشنبه گفت که در ژانویه از آژانس کناره گیری می کند و پس از انتخاب مجدد رئیس جمهور دونالد ترامپ ، رئیس دفتر را ترک می کند.

رفتن وی فرصتی را برای دولت فعلی بایدن ایجاد می کند تا اکثریت دموکراتیک خود را در راس نهاد نظارتی 5 عضو پس از روز بازیگری تشکیل دهد. پای که ترامپ در ژانویه 2017 به عنوان رئیس FCC انتخاب کرد ، در 20 ژانویه استعفا خواهد داد ، روزی که رئیس جمهور منتخب جو بایدن سوگند یاد می کند.

پی در بیانیه ای گفت: “این یک عمر افتخار بوده است.” و افزایش امنیت عمومی ، و این FCC از انتخاب سخت خود فروگذار نکرده است.


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>